Etil alkol evde içki yapımı için temel hammaddedir. En büyük riski, isim olarak metil alkolle karıştırılmasıdır. Etil alkol içilir metil alkol içilmez. Evde içki yapımında kullanılan etil alkol hakkında tüm detaylar bu yazının devamındadır.


Etil Alkol


Etil Alkol Formülü

Etil alkolün kimyadaki adı etanoldür. Bu yazı içinde etil alkol ve etanol terimleri birlikte kullanılmıştır. Her iki terimde aynı anlamı ifade etmektedir. Berrak, renksiz, uçucu, fresh kokulu, akışkan, ateşle temasta parlayarak alev alan bir sıvıdır. Alev aldığında mavi renklidir ve duman çıkarmaz. Suyla homojen olarak karışabilir. Yağ ve türevlerini çözebilir yani suyla karıştığı gibi yağlarla da homojen karışabilir. Aynı zamanda yağların suyla homojen olarak karışmasını sağlayabildiği için aynı zamanda emülgatördür.

Evsel kullanımda antibakteriyel olarak hijyen için kullanılır. Tıbbi kullanımda çözücüdür ve metil alkol zehirlenmelerinde panzehir olarak kullanılır. Etil alkol formülü C2H5OH dir. Kaynama noktası 78 derecedir. Kimyasal bileşikler içindeki kayıt numarası yani can no: 64-17-5 dir.

Etil Alkol Fermantasyonu

Oksijen girişinin kısıtlandığı maişe ortamında mayanın şekerle tepkimeye girmesiyle etil alkol oluşur. Etil alkol oluşumu esnasında, etil alkol dışında farklı bileşenler de oluşur. Bu bileşenlerin başında metil alkol, izopropil alkol, esterler, asitler ve diğer canlı oluşumlar gelir. Etil alkol fermantasyonu için şeker, su, maya, fermantasyon ünitesi ve ideal fermantasyon koşullarının sağlanması gerekir.

Etanol fermantasyonu hakkında detaylı bilgi edinmek için; Etanol Üretimi, Alcohol Fermentation ve Hücresel Solunum - Fermantasyon başlıklı yazıları okuyabilirsiniz. 

Etanol Fermantasyonu İçin Şeker

Etil alkol fermantasyonu için temel malzeme yani temel bileşen şekerdir. Fermantasyon için, nişasta şekeri, meyve şekeri, bitki özü şekerleri (malt özü, üzüm özü, incir özü v.s.), rafine şeker, ikame şeker türevleri (mısır şurubu, fruktoz şurubu, agave şurubu v.s.) ve gliserin türevleri kullanılabilir.

Etanol Fermantasyonu İçin Su

Etil alkol fermantasyonu için kullanılması gereken su, klorsuz, düşük kireçli, PH 7 - 8,5 aralığında, kokusuz, renksiz ve berrak su olmalıdır. Fermantasyon için kullanılması gereken su TDS değeri 0 -17 PPM aralığında olmalıdır. TDS değeri 0 -17 PPM aralığında olan sular en yumuşak ve en kaliteli sulardır. PPM 18 - 60 aralığındaki sular düşük sertlik değerinde sulardır. TDS değeri olan PPM temelde suyun içindeki katı madde oranını belirleyen bir değerdir. TDS değeri 60 PPM ve üzerindeki sular içmeye uygun değildir. İçmeye uygun olmayan sular kullanılarak etil alkol fermantasyonu yapılmaz. Eğer içmeye uygun olmayan su kullanılarak fermantasyon yapılırsa maişe içinde oluşması hedeflenen etil alkol miktarı düşük olacağı gibi maişe içinde üreyen yan ürün miktarı yüksek olacaktır.

Kullanılacak olan suyun TDS metre ile ölçülerek PPM değerinin tespit edilmesi gerekir. İçilemeyecek kadar yüksek katı madde oranına sahip su kullanılması durumunda maişe içinde düşük miktarlı etil alkol oluşumu gerçekleşir.

Etanol Fermantasyonu İçin Maya

Etil alkol fermantasyonu için maya seçeneklerinin başında kültür mayaları gelir. Kültür mayaları doğal mayalardan faklı olarak kontrollü ortamlar ve özel koşullar için geliştirilmiş mayalardır. Ekmek mayası, şarap mayası, bira mayası gibi farklı kategoriler için geliştirilmiş türevleri vardır. Etil alkol fermantasyonu için ekmek mayası yada bira mayası kullanılması yeterlidir. Turbo maya adı altında geliştirilmiş türevleri de vardır. Turbo maya olarak adlandırılan geliştirilmiş mayalar kullanılarak etil alkol fermantasyonu yapılması durumunda, ekmek mayası yada bira mayası kullanılmasına göre %2 ile %5 arasında daha yüksek alkol oluşumu sağlanabilir. Etil alkolün ikinci distilasyonunda yaşana kayıpta bu orana ortalamada %1 seviyesine düşmektedir. Ekonomik koşullar, erişilebilirlik ve tedarikte süreklilik gibi koşullara göre bu mayaların kullanılması tercihe bağlıdır.

Etanol Fermantasyonunda Doğal Maya

Etil alkol fermantasyonundaki doğal maya, alkolün üretildiği meyve tanesi üzerindeki doğal bakteridir. Bakteri terimi bu noktada yanlış anlaşılmamalıdır. Söz konusu maya hasta edici canlı türevi gibi algılansa da aslında yaralı bakteri sınıfındaki canlı maya grubunda yer alır. Örneğin kırmızı şarap yapımında kültür mayası kullanımına gerek yoktur. Üzüm tanesi üzerindeki doğal maya, şaraptaki etil alkol fermantasyonu için yeterlidir. Takviye maya kullanımı ancak meyve tanesinin üzerindeki doğal mayanın fermantasyon için yetersiz kalması durumunda kullanılabilir.

Etil alkol üretimi için üzüm meyve tanesi dışında, elma, muz, erik, incir ve hurma gibi şekerden zengin ve kabuğu doğal bakteri açısından zengin meyveler kullanılabilir. Kullanılan meyvenin ırkındaki saflık doğal bakteri miktarının yüksek olmasını sağlar. Çaprazlama yapılarak türetilen versiyonlar su tutuma açısından yüksek olsa da şeker miktarı ve doğal maya bakterisi açısından düşüktür.

Etanol Fermantasyonu İçin Fermantasyon Ünitesi

Etil alkol, fermantasyon ünitesi içinde oluşur. Fermantasyon ünitesine dışarıdan hava girişinin olmaması gerekir ancak fermantasyon sırasında oluşan karbondioksitin dışarı atılması gerekir yani fermantasyon ünitesine hava girişi olmamalı ancak hava çıkışı olmalıdır aksi takdirde ünite içinde oluşan karbondioksitten dolayı ünite içinde gaz sıkışması gerçekleşir ve yüksek basınçlı çıkış yaşanır. Bu durumu önlemek için fermantasyon ünitesine hava kilidi monte edilmelidir.

Hava Kilidi: Fermantasyon ünitesi içinde oluşan gazların kontrollü ve yavaş bir şekilde dışarı çıkışını sağlarken ünite içine hava girişini önleyen mekanizmaya hava kilidi denir

Fermantasyon Ünitesinin Taşıması Gereken Asgari Özellikler

Fermantasyon ünitesinin taşıması gereken asgari özellikler; hava temasını tamamen kesilebilmesi, bakteri içermemesi, kolay temizlenebilir olası, hava kilidinin kusursuz çalışabilecek şekilde monte edilebilmesi, rebuildable yani yeniden kullanılabilir olması, gıda temasına uygun olması ve muhafaza edilmesinin kolay olması gerekir. Fermantasyon ünitesi, etil alkol için anne rahmi gibi değerlendirilir ve kusursuz olması durumunda oluşum gerçekleşir. Fermantasyon ünitesinin taşıması gereken asgari özellikler;

Hava Temasının Tamamen Kesilebilmesi

Hava teması kesilmemiş fermantasyon ünitesinin içine oksijen girişi olur. Fermantasyon aşamasında oksijen girişi alkol oluşumunu önleyerek maişenin içinde laktik asidin daha fazla oluşmasına sebep olur. Laktik asit oluşumun yüksek olması durumunda maişe içinde alkol oluşmayacağı gibi maişede ekşi bir tat hakim olur. Laktik asidin en yoğun tercih edildiği nihai ürün turşudur. Turşu yapımında, hava teması tamamen kesilerek laktik asidin dil reseptörlerinde daralmaya sebep olması istenir. Aksi takdirde tatlı ve ekşi arası bir tat ortaya çıkar. Hava temasının tamamen kesilmemesi durumunda alkol oluşumu sekteye uğrayacağı gibi maişenin de ekşimesi söz konusu olur.

Fermantasyon Ünitesinin Bakteri İçermemesi

Fermantasyon süreci, bakterilerin aktive olarak çalıştığı süreçtir. Zararlı bakteriler yada halk arasında bilen adıyla küflerin fermantasyon ünitesinde bulunması durumunda etil alkolün yanında oluşan yan ürünlerin büyük kısmı zararlı bakterilerden yani küflerden oluşur. Küf oluşumu yüksek olan maişeden elde edilen etanol bağırsaklar öncelikli olmak üzere sindirim sindirim sistemindeki yararlı bakterilere zarar verir. Fermantasyon süreci bakterilerin çoğalması sürecidir. Bakterilerin oluşumu için ideal koşulların sağlanması durumunda kolaylıkla çoğalabilirler. Fermantasyon sürecinde amaçlanan bakteri çoğalması yararlı bakterilerin çoğalıp şekeri etanole dönüştürmesidir. Aynı koşullarda zararlı bakterilerde çoğalabilir. Zararlı bakterilerin baskın şekilde üreyip çoğalması durumunda etanol oluşumu azalıp zararlı bakteri türevlerinin çoğalması söz konusu olabilir. Bu durumun önüne geçmek için fermantasyon ünitesinin herhangi bir şekilde bakteri içermemesinin sağlanmasıdır.

Kolay Temizlenebilir Olmalı

Fermantasyonda ilk şart hijyendir. Kolay temizlenemeyen yada kolaylıkla hijyeni sağlanamayan fermantasyon kaplarında maişe kurulması durumunda bir önceki başlıkta detayı geçen bakteri oluşumunun önüne geçilemez. Örneğin en küçük ebatlı su deposu 100 litredir. Fermantasyon için neredeyse bütün koşulları sağlar, bu tür bir fermantasyon kabının kolaylıkla temizlenmesi yada hijyenin sağlanması çok zordur. İlk kullanım için yada tek seferlik kullanım için son derece uygun olmasına rağmen kolay temizlenip hijyenin sağlanmasının çok mümkün olamamasından dolayı doğru bir tercih değildir. Benzeri koşullara sebep olan kap ve üniteler fermantasyon için tercih edilememelidir.

Hava Kilidi Kusursuz Monte Edilebilmeli

Fermantasyonun olağan bir şekilde çalışması için kontrollü bir şekilde, maişe içinde oluşan gazın çıkarken maişe içine oksijen yani hava girişin tam olarak kesilmesi gerekir. Bu işlevi yerine getiren aparata hava kilidi denir. Maişede kusur olabilir, şeker oranı düşük olabilir, maya eksik yada fazla olabilir ama hava kilidinde kusur olması durumunda maişe ekşir. Ekşiyen maişeden optimum verim alınamaz. Hava kilidi alkol oluşumu için hayati vazife görür. Asla ihmal edilemez, kusursuz olması kati şarttır.

Maişenin kurulacağı fermantasyon kabına uygulanan hava kilidi kusursuz monte edilebilmelidir. Gaz çıkışının kolaylıkla izlenebilir olması gerekir. Fermantasyonun bittiği yani maişe içindeki alkol oluşumunun tamamlandığı hava kilidi sayesinde gözlemlenebilir. Eğer hava kilidinde kabarcık/baloncuk oluşumu yoksa alkol oluşumu tamamlanmış demektir yada hava çıkışı yani baloncuk çoksa veya azaldıysa bu durumların hepsi dışarıdan ancak hava kilidinin gözlemlenmesiyle anlaşılabilir.

Rebuildable - Yeniden Kullanılabilir Olmalı

Fermantasyon ünitesi kolaylıkla temizlenmeli, maişenin tahliyesi kolaylıkla sağlanmalı, kapatırken kolaylıkla kapatılabilmeli, hava teması her kullanımda kusursuz sağlanmalı ve hava kilinin montajı kusuruz olmalıdır. Bu işlemlerin sürekli ve kusursuz sağlanabilmesine kısaca yeniden kullanılabilirlik denir. Tekrar kullanılabilirlik yani rebuildable nitelik, fermantasyon ünitesinin tercih edilmesinde öncelikli koşullardan biridir.

Gıda Temasına Uygun Olmalı

Fermantasyon ünitesi, fermenter, fermantasyon kabı yada maişe kabı gıda temasına uygun olmalıdır. Gıda temasına uygun olan üniteler, eğer plastik hammaddeden üretildiyse kabın belirli bölgelerinde çatal/bıçak resmi, üçgen dönüşüm işareti ve üreticinin Gıda Tarım Bakanlığınca verilen işletme sicil numarası kabartma olarak yer alır. Bu bilgilerin bulunmadığı kapların fermantasyon ünitesi olarak kullanılması uygun değildir. Özellikle plastik malzemeler, gıda temasına uygun değilse, içine koyulan malzemelerin içine parçacık aktararak risklere sebep olurlar.

Fermantasyon kabı için ideal olan üniteler çelik kazanlar, cam kavanozlar, oksitlenmemiş bakır kaplar ve son olarak üzerinde gıdaya uygun olduğu yönünde gerekli bilgiler bulunan plastik kaplardır.

Muhafaza Edilmesi Kolay Olmalı

Fermente içkiler, TAPDK Kanunu 4733 sayılı kanunla beyan edilmiştir. 4733 sayılı kanunun 8. maddesine göre kişisel fermantasyon miktarı yılda toplam 350 litreyi aşmamalıdır. 350 litre ve üzerinde maişeyi içeren bir fermantasyon kabının yada toplam miktarı 350 litreyi aşan fermantasyon kaplarının muhafaza edilmesi yasal değildir. Muhafaza edilmesi kolay olan miktarların tercih edilmesi durumunda hem hareket imkanı söz konusu olur hem de yasal olarak bir engel teşkil etmez.

Etanol Fermantasyonu İçin İdeal Fermantasyon Koşulları

Fermantasyon, maişe içindeki şekerin maya tarafından oksijensiz ortamda işlenerek alkole dönüştürülmesidir. Fermantasyon sürecinde mayanın çalışabilmesi için gerekli olan ısı değeri 19 - 22 derece aralığındadır. Bu aralığın altında yada üstünde bir ortam ısısı mayanın tam randımanla çalışmasına engel olur. Isının stabil tutulabilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Fermantasyon sürecinde maişe hareket ettirilmemelidir, çalkalanmamalıdır, hava kilidi açılarak havayla temas ettirilmemelidir. Fermantasyon süresi içinde maişeye ekleme yapılmamalıdır, maişe içinden ürün alınmamalıdır. Süreçte maişeye müdahale edilmemelidir.

Etil Alkol Fiyatı Dolar Bazlı

Hazır etil alkol fiyatları dövize endekslidir. Yüksek tonajlı fiyatlandırmada kg fiyatı ortalama 2 dolardır. Küçük miktarlarda doldurulması, etiketlenmesi, depolanması ve sevkiyat giderleri ilave edildiğinde litre fiyatı 7 dolarak kadar çıkabilir. Tonajlı fiyatlandırma kg üzerinden yapılırken küçük miktarlı ambalajlarda litre üzerinden fiyatlandırma yapılır. Yapılan fiyatlandırma KDV hariç olarak yapılır. Türkiye'de tıbbi ve evsel kullanım amaçlı alkole uygulanan KDV oranı %20 dir.

Etil Alkol İçilir mi?

İçilebilecek tek alkol türü en az iki distile etil alkoldür. Etanol tek distile olarak tıbbi ve evsel kullanım amaçlı üretilir. İkinci defa distile edilmesi durumunda içilebilir. İçilebilen tek alkol türü olan iki distile etanoldür.

Alkol öncelikle ağızda emilmeye başlar. Daha sonra mide ve ince bağırsakta emilerek kana karışır. Kana karışan alkol damarlarda genişlemeye sebep olarak vücut ısısının yükseldiği hissini verir. Beyne ulaştığında serotonin ve dopamin salgılanmasına neden olur. Alkolün bağ kurduğu hücre sayısı arttıkça beyin işlevleri arasındaki koordinasyon bozulur. Konuşmada bozulma ve gözlerin görüntüyü işlemesinde aksaklıklar meydana gelir. Beyindeki koordinasyon bozukluğunu duygusal çöküş izler. Alkol vücuda giren toksik bir bileşen olduğu için vücut tarafından zehir olarak algılanır ve karaciğer tarafından temizlenmeye çalışılır.

Etil Alkol Çeşitleri

Tarımsal kökenli ve sentetik kökenli olmak üzere etanol iki çeşittir. Alkollü içki yapımında genellikle tarımsal kökenli etil alkol kullanılır. Sentetik alkol, tarımsal kökenli hammaddenin maliyeti yüksek olduğunda ikame olarak kullanılır. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için ETİL ALKOL ÇEŞİTLERİ yazısını okuyabilirsiniz. 

Etanol Hammaddesi

Tarımsal kökenli etanol, mısır, buğday, patates, üzüm, şeker pancarı ve şeker ihtiva eden tüm bitkilerden üretilebilir. Sentetik etanolse petrol türevlerinden üretilir. Sentetik alkol hacmen %99 alkol içerirken tarımsal kökenli etanol %96 alkol içerir.

Hangi Etil Alkolden Hangi İçki Yapılır

Maişe içinde oluşan alkol distilasyonla maişeden ayrılır. Bu işleme ayrımsal damıtma işlemi denir. Ayrımsal damıtma işlemiyle ayrılan ve %96 alkol değerine sahip olan etanolde, üretimin yapıldığı hammaddenin etkisi %4 lük distile su miktarı kadardır. Etanol farklı hammaddelerden edilebilir. Yöresel olarak yapılan içkilerde yöresel iklim koşullarına göre yetişen tarımsal ürünlere göre üretim yapılır. Örneğin Amerika'da yoğun olarak mısır kullanılarak etanol üretimi yapılırken Avrupa ülkelerinde arpa, çavdar ve buğday gibi tahıl ürünleri kullanılır. Türkiye'de rakı yapımında şeker pancarı ve üzüm kullanılırken Meksika'da alkol üretimi için agave kullanılır.

Rakı yapımı için ideal alkol: Şeker pancarı melasından üretilen alkol, üzümden üretilen alkol, incirden üretilen alkol ve erikten üretilen alkol.

Viski Yapımı için ideal alkol: Burbon viski yapımı için mısırdan üretilmiş alkol, Avrupa türü viski yapımı için arpa ve tahıldan üretilmiş alkol.

Votka yapımı için ideal alkol: Patatesten üretilmiş alkol, tahıldan üretilmiş alkol.

Brendi yapımı için ideal alkol: Üzüm ve karışık meyvelerden üretilmiş alkol.

Etil Alkol Damıtma

Maişe içinde fermantasyonla oluşan alkolün karışımdan ayrılma işlemine etil alkol damıtma denir. Damıtma işlemi imbikle yani distilasyon ünitesiyle yapılır. Maişe süzülerek damıtma ünitesinin kazanına alınır ve ısıtılır. 68 derece ile 78 derece arasında gelen alkol olması durumunda bu alkol metil alkoldür ve gıda kullanımına uygun değildir.

78 derece ile 79 derece arasında çıkan alkol baş alkoldür. 79 derece ile 82 derece arasında çıkan alkol göbek alkolüdür, 83 derece ve sonrasında çıkan alkol kuyruk alkolüdür. Bu sınıflandırma sonrasında üç kısma ayrılan alkoller ayrı ayrı tekrar distile edilerek tekrar sınıflandırılabilir yada distilasyon sayısının daha fazla olması planlanıyorsa son distilasyona kadar ayırma yapılmadan karma distilasyon yapılabilir. Alkolün sınıflandırılarak ayrıştırılması işlemi son distilasyonda yapılabilir. Distilasyon sayısı arttıkça alkol içindeki yan ürünler daha çok ayrılacağı için daha yumuşak içimli ve katı madde oranı düşük alkol elde edilir.

Damıtma konusunda daha detaylı bilgi edinmek için DAMITMA CİHAZI yazısını okuyabilirsiniz. 

Etil Alkol Arıtma Cihazı

Su arıtma cihazlarındaki filtreler aynı zamanda alkol arıtma cihazı olarak kullanılıyor. Bu işlemde amaç, filtre içindeki aktif karbonun etil alkoldeki yan ürünlerin kokularını azaltmasıdır ancak su arıtma filtrelerinin içinde yalnızca aktif karbon yoktur. Su arıtma filtrelerinin içinde zeolit, kil çeşitleri, alkali bileşenler ve pamuklu kılıflar bulunur. Aktif karbon ve aktif karbon dışındaki malzemelerim amacı bir çeşit elek vazifesi görerek suyun içindeki istenmeyen partikülleri ayırmaktır. Üretilme ve kullanım amacı alkolü filtre etmek değildir. Su filtrelerinde alkolün filtre edilmesi durumunda alkol elekler tarafından tutulur. Sonuçta bu filtrelerden geçen alkoller %10 ile %30 arasında kayba uğrar. %96 lık bir alkolün su filtresinden geçirilmesi durumunda yaşayacağı kayıp sonrasından değeri %86 ile %66 arasında olur. Filtreleme işlemi su arıtma filtreleriyle değil aktif karbon filtreyle yapılmalıdır.

Etil Alkol Aktif Karbon Filtre

Fermantasyon aşamasın maişe içinde oluşan yan ürünlerin kokularını azaltmak için aktif karbon filtre işlemi uygulanır. Etanolün aktif karbonla filtrelenmesi distilasyon işlemiyle aynı işlem değildir. Aktif karbon filtre işlemi yalnızca fermantasyon sürecinde oluşan yan ürünlerin kokularını azaltabilir ancak alkolün içinden yan ürünleri ayıramaz. Alkolün içindeki yan ürünleri ayırmak için distilasyon işlemi yapılması gerekir.

Evde Aktif Karbon Filtre Yapımı

Evde aktif karbon filtre yapımı için gerekli malzemeler;

500 gr aktif karbon

Kullanılmamış parizyen kadın çorabı

Huni veya ortadan kesilmiş plastik şişe

Parizyen kadın çorabı içine 500 gr aktif karbon koyulur ve  beş dakika bol suyla yıkanır. Sonrasında musluğa asılarak beş dakika düşük tazyikli su altında yıkanır. Yıkama işlemi on dakikanın altında olmamalıdır. Parizyen çorap içinde yıkanan aktif karbonlar, huni veya yarısından kesilmiş plastik şişe içine filtre kahve kağıdı koyularak karbonlar içine dökülür. Bu işlemler sonunda aktif karbon filtre filtrelemek için kullanıma hazırdır.

Filtreleme işlemi hızlı bir şekilde yapılmalıdır çünkü etil alkol havayla uzun süre temas ederse uçar yani alkolde kayıp yaşanır. Aktif karbon filtre işleminden en yüksek verim distilasyon anında yağuşarak sıvıya dönüşen alkolün direk olarak filtrelenmesinden alınır çünkü kokuya sebep olan yan ürünler ısı etkisiyle genleşerek aktif karbon filtre içindeki gözeneklere daha iyi tutunur. Aktif karbon filtreme hakkında daha detaylı bilgi edinmek için AKTİF KARBON FİLTRE yazısını okuyabilirsiniz. 

Etil Alkol Bozulur mu?

Etanol bozulmaz, havayla temas ettiği zaman havaya karışır yani uçar. Evde yapılan içkilerdeki etanol havayla uzun süre temas ederse karışımın içindeki alkol uçar ve geriye sadece su ve içkinin içindeki aroma verici hammadde kalır.

Distile alkol olan etil alkol bozulmaz, küflenmez, içinde bakteri oluşmaz ancak fermente içkilerde aynı durum söz konusu değildir. Tüm alkollü içkilerde olduğu gibi fermente içkilerde alkolün üretimi bakteriyle gerçekleşir. Bakteri üremesi kontrollü şartlarda gerçekleştiğinde bozulma olmaz ancak kontrolsüz ortamda bakteri oluşumu gerçekleşirse yapılan içki bozulur. Örneğin ağzı açık olarak sıcakta bekletilen şarapta kontrolsüz bakteri üremesi yaşanır. Kontrolsüz üreyen bakteriler küf ve mantar oluşumuna sebep olur ve şarap bozulur. Bu durumun yaşanmasının sebebi fermente içkilerin içindeki alkol değil, fermente içkilerin içindeki bakterilerin kontrolsüz çoğalmasıdır.

Etil Alkol Rakı Yapımı Ölçüleri

Alkol MiktarıRakının Hedef Alkol DeğeriAnason MiktarıSu MiktarıElde Edilen Rakı Miktarı
1 litre %96 Etil Alkol%453 ml1.113 ml2.113 ml
2 litre %96 Etil Alkol%456 ml2.226 ml4.426 ml
3 litre %96 Etil Alkol%459 ml3.339 ml6.339 ml
4 litre %96 Etil Alkol%4512 ml4.452 ml8.452 ml
5 litre %96 Etil Alkol%4515 ml5.565 ml10.565 ml
Evde Rakı Yapımı Ölçüleri Oranları Miktarları

Rakı yapımı hakkında detaylı bilgi edinmek için EVDE RAKI YAPIMI yazısını okuyabilirsiniz.

Etil Alkol Viski Yapımı Ölçüleri

Alkol MiktarıViskinin Hedef Alkol DeğeriKonsantre Viski Kiti MiktarıSu MiktarıElde Edilen Viski Miktarı
1 litre %96 Etil Alkol%405 ml1.400 ml2.400 ml
2 litre %96 Etil Alkol%4010 ml2.800 ml4.800 ml
3 litre %96 Etil Alkol%4015 ml4.200 ml7.200 ml
4 litre %96 Etil Alkol%4020 ml5.600 ml9.600 ml
5 litre %96 Etil Alkol%4025 ml7.000 ml12.000 ml
Evde Viski Yapımı Ölçüleri Oranları Miktarları

Viski yapımı hakkında detaylı bilgi edinmek için EVDE VİSKİ YAPIMI yazısını okuyabilirsiniz.

Etil Alkol Cin Yapımı Ölçüleri

Alkol MiktarıHedef Alkol DeğeriKonsantre Cin Kiti MiktarıSu MiktarıElde Edilen Cin Miktarı
1 litre %96 Etil Alkol%402,5 ml1.400 ml2.400 ml
2 litre %96 Etil Alkol%405 ml2.800 ml4.800 ml
3 litre %96 Etil Alkol%407,5 ml4.200 ml7.200 ml
4 litre %96 Etil Alkol%4010 ml5.600 ml9.600 ml
5 litre %96 Etil Alkol%4012 ml7.000 ml12.000 ml
Evde Cin Yapımı Ölçüleri Oranları Miktarları

Cin yapımı hakkında detaylı bilgi edinmek için EVDE CİN YAPIMI yazısını okuyabilirsiniz.

Etil Alkol Votka Yapımı Ölçüleri

Alkol MiktarıVotkanın Hedef Alkol DeğeriSu MiktarıElde Edilen Votka Miktarı
1 litre %96 Etil Alkol%401.400 ml2.400 ml
2 litre %96 Etil Alkol%402.800 ml4.800 ml
3 litre %96 Etil Alkol%404.200 ml7.200 ml
4 litre %96 Etil Alkol%405.600 ml9.600 ml
5 litre %96 Etil Alkol%407.000 ml12.000 ml
Evde Votka Yapımı Ölçüleri Oranları Miktarları

Votka yapımı hakkında detaylı bilgi edinmek için EVDE VOTKA YAPIMI yazısını okuyabilirsiniz. 

Etil Alkol Tekila Yapımı Ölçüleri

Alkol MiktarıViskinin Hedef Alkol DeğeriKonsantre Tekila Kiti MiktarıSu MiktarıElde Edilen Tekila Miktarı
1 litre %96 Etil Alkol%402,5 ml1.400 ml2.400 ml
2 litre %96 Etil Alkol%405 ml2.800 ml4.800 ml
3 litre %96 Etil Alkol%407,5 ml4.200 ml7.200 ml
4 litre %96 Etil Alkol%4010 ml5.600 ml9.600 ml
5 litre %96 Etil Alkol%4012 ml7.000 ml12.000 ml
Evde Tekila Yapımı Ölçüleri Oranları Miktarları

Tekila yapımı hakkında detaylı bilgi edinmek için EVDE TEKİLA YAPIMI yazısını okuyabilirsiniz.

Sonuç ve Öneriler

Evde yapılan veya endüstriyel olarak üretilen her tür alkollü içki etil alkol ihtiva eder. Hacmen miktarı içkinin türüne göre değişebilir. İçilebilen yani gıdaya uygun olan tek distile alkol türü en az iki defa damıtılmış etanoldür.

Hazır alkolleri kullanan herkesin kullanacağı alkolü en az bir defa daha distile etmesi gerekir. Bu işlem sayesinden alkolün kaynama noktasına bakarak hem metil alkol riski ortadan kaldırılır hem de gıdai alkole dönüştürülür. Bu yazıyı okuyup içerikteki detaylara hakim olarak ve uygulayarak evde yapılan her tür alkollü içki gıda kalitesine uygundur ve endüstriyel olarak üretilen alkollü içkiler kadar sağlığa zararlıdır.   

Bir Sonraki Yazı: Evde Etil Alkol Yapımı - İçkilerin Hammaddesi Etil Alkol Nasıl Yapılır?

Post a Comment

Yorumunuzda küfür, hakaret, ırkçılık, kişisel tercihlere tenkit, reklam ve kötü niyet olup olmadığı kontrol edildikten sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski