Evde rakı yapımı için etil alkol, damıtılmış su ve esansiyel olmayan distile anason yağı gerekir. 470 mililitre %96 derece etil alkol içine 1 ml ile 2 ml arası gıdaya uygun anason eklenerek çalkalanır böylece anason yağı alkol içinde çözünmüş olur. Alkollü anason karışımına 530 mililitre damıtılmış su ilave ederek seyreltilir. Böylece 1 litre hacmen %45 alkol içerikli rakı elde edilmiş olur. Bu tarif/formül evde basit, pratik, kolay ve hızlı rakı yapımı tarifi ve formülüdür. 


Evde Rakı Yapımı

Evde Rakı Yapımı = En az iki distile alkolde tane anasondan distilasyonla elde edilmiş saf doğal anason aromasının karıştırılıp sonrasında distile suyla seyreltilmesidir.  

Evde Rakı Yapımı Youtube Video


 

Evde Rakı Yapımı Malzemeleri

Evde rakı yapımı malzemeleri, rakı yapımında kullanılacak olan etil alkolün ev koşullarında üretilmesine yada hazır olarak tedarik edilmesine göre değişiklik gösterir. Eğer alkol ev koşullarında üretilecekse fermantasyon ve distilasyon aşamaları için ayrıca malzeme ve ekipman ihtiyacı olacaktır.

Alkolün Ev Koşullarında Üretilmesi Durumunda Gerekli Malzemeler

 • Şeker
 • Su
 • Maya
 • Fermantasyon ünitesi
 • Hava kilidi
 • İdeal fermantasyon koşulları
 • Distilasyon ünitesi
 • Gıdaya uygun distile anason yağı
 • 700 - 800 aralığında hidrometre (alkolmetre)
 • Sarf malzemeler (enjektör, şişe, beher, ölçü aletleri v.s.)

Alkolün Hazır Olarak Tedarik Edilmesi Durumunda Gerekli Malzemeler

 • Etil alkol
 • Su
 • Gıdaya uygun distile anason yağı
 • Sarf malzemeler (enjektör, şişe, beher, ölçü aletleri v.s.)

Evde Rakı Yapımı Ölçüleri Oranları Miktarı

Rakı yapımı konusunda birçok farklı ölçü, oran ve miktarlar uygulanabilir. Uygulanacak olan ölçüler, oran ve miktarlar nihai üründe yani rakıdaki hedeflenen alkol değerine ve elde edilmek istenen nihai ürünün miktarına göre değişiklik gösterebilir. En çok bilinen rakı yapımı ölçüleri 1 litre alkole göre rakı yapımı ölçüleri, 5 litre alkole göre rakı yapımı ölçüleri, 70 cl nihai rakı yapım ölçüleri ve 1 litre nihai rakı yapım ölçüleridir. Aşağıdaki tabloda litrelik etil alkol ve katlarına göre ölçüler, oran ve miktarlar bulunuyor


Alkol MiktarıRakının Hedef Alkol DeğeriAnason MiktarıSu MiktarıElde Edilen Rakı Miktarı
1 litre %96 Etil Alkol%453 ml1.113 ml2.113 ml
2 litre %96 Etil Alkol%456 ml2.226 ml4.426 ml
3 litre %96 Etil Alkol%459 ml3.339 ml6.339 ml
4 litre %96 Etil Alkol%4512 ml4.452 ml8.452 ml
5 litre %96 Etil Alkol%4515 ml5.565 ml10.565 ml
Evde Rakı Yapımı Ölçüleri Oranları Miktarları


Evde Rakı Yapımı Seti

Kişisel rakı yapımı için gerekli malzemeler, koşullara ve imkanlara göre değişiklik gösterebilir. Evde rakı yapımı seti olarak satılan ürünler, genellikle sarf malzemeler yerine sadece anason yağı, gliserin, ek tatlandırıcı olarak bilenen yaş üzüm, damla sakızı gibi aromaların birlikte satıldığı paketlerdir. Rakı yapım seti, kişisel imkanlar doğrultusunda kişisel olarak belirlenerek her birinin ayrı ayrı temin edilmesi durumunda ihtiyaç dışı ürünler satın alınmamış olur. Örneğin gıdaya uygun saf ve distile anason yağı kullanılarak yapılan rakıların içine ayrıca gliserin eklenmesine gerek yoktur. Söz konusu rakı yapım setleri içinde bulunan gliserin bu durumda işlevsiz kalacaktır.

Rakı yapım seti planlaması yapılırken tüketim miktarı hesaplanarak doğru ve yeterli miktarda tedarik edilmelidir. Fermantasyon kabı, alkolmetre, distilasyon ünitesi ve diğer sarf malzemeler kullanım pratikliği ve muhafaza koşulları göz önünde bulundurularak alınmalıdır. Bu malzemeler dışında anason yağı, aromalar ve diğer son tüketim tarihi olan ürünler tüketim miktarı hesaplanarak temin edilmelidir.

Rakı yapım setleri ayrıca fiyatlarına göre değerlendirilmelidir. Son kullanım tarihi yakın ürünler genellikle satıcılar tarafından bu tür paketlerin içinde satılır ve paket içeriğinde değişikliğe pek izin verilmez. Rakı yapım seti fiyatları; anasonun kalitesine, satıcının vergiye tabi olup olmamasına ve yasal standartları karşılayıp karşılayamamasına göre de değişiklik gösterir.

Evde Rakı Yapımı Yasak mı Yasal mı ?

Evde rakı yapmak yasal mı yasak mı sorusunun cevabı: alkolü sadece fermente ediyorsan yasal, distile ediyorsan yasak ve yasa dışıdır. Hazır etil alkolle evde rakı yapımıysa, yasal olarak gri bölgededir ve tartışmaya açık bir konudur. Alkolü kendimiz fermente edip sonrasında distile ediyorsak bu yasal değil ama distile edilmiş alkolü kullanarak evde rakı yapıyorsak bu sorunun cevabı biraz muammalı.

4733 sayılı TAPDK kanununa göre kişisel tüketim amacıyla yılda 350 litreye kadar fermente içki yapmak yasaldır ancak fermente edilen içkinin distile edilerek alkollü içki yapılması yasa dışıdır. Hazır olarak üretilmiş etil alkoller kullanılarak içki yapılması durumunda distilasyon söz konusu olmadığı için ve kişisel kullanım miktarı kadar olması durumunda kesin olarak belirlenmiş bir yasal müeyyide yoktur. Söz konusu durum yapılan içkinin miktarına, dağıtımına, satışına ve şişelenmesine göre değişiklik gösterebilir.

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre, evde yapılan rakının suç sayılabilmesi için ticari maksatlı bir üretim düzeneği kurulmalı ve bu düzenekle kişisel kullanım miktarının üzerinde üretim yapılmalıdır.

Evde Rakı Yapımı Etil Alkol

Rakı yapımı için etil alkol olmazsa olmaz bileşendir. İster hazır olarak satın alınsın ister fermantasyon sonrasında distile edilerek elde edilmiş olsun. Her iki durumda da elde edilen etil alkol rakı yapımı için uygundur ancak her iki durumda da belli başlı riskler vardır. Etil alkol konusunda detaylı bilgiyi için ETİL ALKOL başlıklı yazıdan alabilirsiniz. 

Hazır Etil Alkol

Hazır etil alkol tek distiledir. Bu alkoller tıbbı yada evsel kullanım amaçlıdır. Gıdai yani içki yapımında kullanılabilecek olan etil alkoller en az iki distiledir ve vergiye tabidir. Hazır etil alkol kullanılarak rakı yapılması durumunda en az bir defa daha distile edilerek gıdai alkole dönüştürülmesi gerekir. Fermantasyon sürecinde sadece etil alkol oluşmaz. Fermatasyonda asitler, alkoller, amino asitler, yağ asitleri, esterler ve aldehitler oluşur. Etil alkol dışında oluşan diğer bileşenler kaynama noktalarına göre ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrıştırılırlar. Tek distile alkollerde bu ayrışma tam olarak sağlanamadığı için gıdaya uygun değildir ve en az bir kere daha distle edilmelidir.

Hazır etil alkollerdeki en büyük riskse içeriğindeki metil alkol miktarının yüksek olmasıdır. Etil alkollerin içinde muhakkak metil alkolde bulunur. Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği'ne göre rakıda metanol miktarı hacmen % 100 alkolün hektolitresinde 150 gramdan fazla olmamalıdır. Metil alkolü ayırmanın yolu distilasyondur.

Evde Rakı Yapımı İçin Damıtma Yaparak Alkol Elde Edilmesi

Damıtma işleminden önce suma kurulması ve fermantasyon yapılması gerekir. Fermantasyon sonrasında sumanın içindeki etil alkolü karışımdan ayırmak için distilasyon yapılır. Distilasyon işlemi bu durumda ayrımsal damıtma işlemidir. Karışımın içindeki bileşenler kaynama noktalarına göre önce buharlaşır daha sonra soğutma ünitesinde yoğuşarak tekrar sıvı forma geçer. Damıtma işleminde distilasyon ünitesinin yalıtımı elde edilecek nihai ürünün kalitesi, miktarı ve alkol değerini belirler. Ayrıca distilasyon sürecinde termometre hayati önem taşır. Suma distilasyon ünitesine alınır, ısı verilerek ünite içindeki karışımın kaynaması beklenir. Bu süreçte termometrenin dikkatlice izlenmesi önemlidir. 68 derece ile 78 derece arasında herhangi bir şekilde sıvı akışı olursa bu metil alkol demektir. Metil alkol ölümcüldür. Termometrenin arızalı yada hatalı ölçüm yapması durumunda elde edilen sıvının içeriği tam olarak tespit edilemez.

Isıtma devam ettirilerek ünite içindeki sıvının 78 dereceye gelmesi sağlanır. 78 derece ile 97 derece arasında elde edilen sıvı etil alkoldür. Elde edilen alkol genellikle %80 civarında alkol ihtiva eder ve içerisinde maya atıkları, maya kokusu, metil alkol ve fermantasyon sürecinde oluşmuş diğer bileşenler bulunur. %80 lik etil alkol tekrar distile edilerek hem gıdai alkole dönüştürülür hem alkol değeri yükselir hem de içeriğindeki etil alkol dışındaki bileşenler azaltılır. Distilasyon sayısı arttıkça alkoldeki saflık artar.

Evde Rakı Yapımı Maliyeti

Evde rakı yapımı maliyeti öncelikle kullanılan etil alkolün maliyetine bağlı olarak değişiklik gösterir. Salgın döneminde hijyen amaçlı olarak yüksek talep gören etil alkolün fiyatı kontrolden çıktı, sonrasında hijyen amaçlı talep düştü ancak alkollü içkilere gelen aralıksız zamlar toplam etil alkol talebinde düşüşe neden olmadı. 2024 yılı itibariyle 1 litre rakının evde yapım maliyeti 100 TL civarındadır. Bu rakam 2022 yılı başında 30 TL civarındaydı.

Evde Rakı Yapımı Şeker Oranı

Rakıdaki şeker oranı evde yapılan yada fabrikada üretilen gibi bir fark gözetmeksizin aynıdır. Rakıdaki şeker oranı ve miktarı her iki rakı yapımı içinde aynıdır. Her iki rakı yapım yönteminde de şeker oranı alkolün içerdiği kalori miktarına göre değerlendirilir. Alkol vücuda girdiği andan itibaren metabolizma tarafından şeker olarak algılanır. Bir duble rakı yaklaşık olarak 200 ml dir ve bunun %50 si hacmen %45 alkol içerikli rakıdır. Bir duble rakı vücuda 350 kalori verir. Bir küp şeker 16 kaloridir, bu hesaplamaya göre bir duble rakı 21,875 küp şeker kadar vücuda kalori vermektedir. Evde rakı yapımı şeker oranı duble başına 21,875X16=350 kalori olarak hesaplanır.

Evde Rakı Yapımı Bulanık Oldu

Evde yapılan rakıların bulanık olması yani flu olması durumuna evde rakı yapımı bulanık oldu demektir. Bu durumun birden fazla sebebi olabilir. Ana sebepleri; anasonun suya doyma noktasının üzerine çıkması, rakıda kullanılan etil alkolün saflık değerinin düşük olması, yapılan rakının 6 derecenin altında muhafaza edilmesi, kullanılan anason yağının esansiyel anason yağı olması, kullanılan anason yağının yapay anason aroması olması, kullanılan anasonun doğala özdeş anason aroması olması olarak sıralanabilir. Sırlanan bu sebeplerin detayları;

Anasonun Suya Doyma Noktasının Üzerine Çıkması

Marketlerde satılan yada evde yapılan rakılara su eklendiğinde beyazlar. Bunun sebebi anasonun suya doyma noktasının üzerine çıkmasıdır. Evde yapılan rakılarda seyrelte suyunun olması gerekenden fazla eklenmesi durumunda yapılan rakı tam olarak beyazlamaz anca bulanık yani flu bir görünüm alır. Bu sorunu yaşayanlar, "yaptığım rakı bulanık oldu, yaptığım rakı aniden beyazladı, ev yapımı rakım hafif beyazladı, evde rakı yapımı bulanık oldu" gibi yaşadıkları sorunu anlatmaya çalışırlar. Beyazlamanın yada flu görünümün sebebi, yapılan rakıya gereğinden su ekleyerek anasonun suya doyma noktasının üzerine çıkarılmasıdır. Yapılan bu hatanın çözümü karışıma, berrak bir görünüm alana kadar %96 vol. etil alkol eklemektir.

Rakıda Kullanılan Etil Alkolün Saflık Değerinin Düşük Olması

Rakı yaparken belirli ölçüler kullanılır. Kullanılan ölçülerde etil alkolün değeri genellikle %96 olarak hesaplanır. Kullanılan etil alkolün saflık değeri yani ihtiva ettiği alkol miktarı mililitre içinde %96 dan daha düşükse içerindeki su miktarı daha fazla demektir ve rakıya fazladan su eklenmesi anlamına gelir. Rakıya eklenen fazla su, rakıdaki anasonu suya doyma noktasının üzerine çıkardığı için bulanıklık olur. Bu durum bulanıklık, flu görünüm, hafif beyazlama gibi tabirlerle ifade edilebilir. Bu tür bir sorun yaşanması durumunda yapılması gereken rakıdaki alkol miktarını arttırıp su miktarını düşürmektir. Bunun için rakıya berraklaşana kadar etil alkol eklenmesi gerekir.

Rakının 6 (altı) Derecenin Altında Muhafaza Edilmesi

Rakı sekiz (8) derecede muhafaza edilmelidir. Ulusal ve uluslararası rakı üreticileri ürünlerinin bu sıcaklıkta muhafaza edilmesini önerirler. Üretici firmalar, zincir mağazalar ve grocery satış noktalarında bu ısıda ürün satışı için özel dolaplar hediye ederler. Amaçları rakının altı (6) derecenin altında ısıya maruz kalmasını önlemektir. Eğer rakı altı (6) derece ısının altına maruz kalırsa rakının içindeki gıdaya uygun anason kristalleşir. Kristalleşme bulanık, flu, hafif beyaz bir görünüme neden olur. Aynı durum evde yapılan rakılar içinde geçerlidir. Gıdaya uygun anason kullanılarak yapılan rakılar 6 dereceye kadar ısıda kristalleşmez yani katı forma geçmez ve beyaz, bulanık veya flu görünüm almaz. Bu şekilde bir sorun yaşanması durumunda yapılması gereken rakının maruz kaldığı ısıyı yükseltmektir. Evde rakı yapanlar, yaptıkları rakıyı genelde buzdolabında muhafaza ederler ancak buzdolabının içindeki ısı 6 (altı) derecenin altına düştüğünde bu sorunu yaşarlar. Bu sorun en çok yaz günlerinde yaşanır çünkü yaz günlerinde buzdolabının iç ısısı düşürülür, kış aylarında yükseltilir. Çözümü için rakının altı (6) derecenin üzerine çıkarılmasıdır. Oda sıcaklığında bekletilmesi durumunda rakı tekrar berrak bir görünüm alır.

Rakıda Kullanılan Anason Yağının Esansiyel Anason Yağı Olması

Rakı yapımında kullanılan yağın gıdaya uygun, esansiyel olmayan, saf anason yağı yani saf ve doğal anason aroma yağı olması gerekir. Eğer rakı yapımında kullanılan anason yağı esansiyel anason yağı olursa ısıya dayanımı en fazla on (10) derece olur. On (10) derecenin altında bir ısıya maruz kalması durumunda kristalleşerek flu, bulanık, hafif beyaz bir görünüm alır. Rakı yapımında kullanılan yağının, distile bile olsa esansiyel yani koku ve masaj amaçlı üretilen anason yağı olmaması gerekir aksi taktirde bu sorun yaşanır.

Rakıda Kullanılan Anasonun Yapay Anason Olması

Rakı yapımında kullanılabilecek tek anason türü; gıdaya uygun üretilmiş, 1 gram/mililitre içererisinde ml/mg da en az 800 mg anetol olan doğal anason aromasıdır. Tüm saf anason yağları gıda kullanımına yani rakı yapımına uygun değildir. Aynı şekilde yapay anason yağları da gıdaya yani rakı yapımına uygun değildir çünkü Türk Gıda Kodeksi Gıda Yönetmeliği tebliğinde belirtilen miktarların çok üzerinde kullanım dozajına sahiptirler. Yapay anason aroması kullanılması durumunda, anasonun etken maddesi olan anetol doğal olarak rakının içine olmayacağı için beyazlama, bulanıklık, flu görünüm gidi sorunların yaşanması muhtemel ve olağandır.

Rakıda Kullanılan Anasonun Doğala Özdeş Anason Aroması Olması

Doğala özdeş anason, anason bitkisinden yağ çıkarılma işlemi yapılıktan sonra, kaynatma kazanında arta kalan suyun yani hidrosolün yapay aroma eklenmesiyle elde edilen anason aromasıdır. Bu tür anason aromalarına doğala özdeş anason denir. Doğala özdeş anasonun içerdiği, anasonun hammaddesi olan anetol miktarı ml/mg içeriğinde en fazla 60mg olacağı ve bun değerinde standart olmayacağı için suya doyma noktası kontrol edilemez. Doğala özdeş aroma kullanılarak yapılan rakılar, bulanık olur, flu olur, hafif beyaz olur yada tamamen berrak olur ve su eklendiğinde beyazlamaz. Aynı zamanda doğala özdeş anason aromaları Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkıları Tebliğine göre yapılan rakı tanımındaki anason içeriğinin ikiyüzelli katıdır. Doğala özdeş aromalar kullanılarak yapılan rakıların beyazlamaması, bulanık olması yada flu olması gayet normaldir.

Kuru Üzümden Evde Rakı Yapımı

Rakı yapımında kurulan sumanın %65'i üzüm suması %35'i etil alkol olmalıdır. Sumanın %65 lik kısmı hazırlanırken kullanılan üzümün, kuru üzüm olması daha yüksek maliyete sebep olur. Üzüm kurutulurken içindeki su %93 oranında üzüm tanesinden ayrılır, geriye kalan kısımda şeker ve posa oluşur. Şeker miktarı yüksek olan kuru üzümden kurulan suma içinde, elde edilecek alkol miktarı hacmen daha yüksek olur. Kuru üzüm aynı zamanda aromatik olarak daha yüksek baz içeriğe sahip olacağı için anasonla daha iyi uyum sağlar. Kullanılan kuru üzümün siyah olması durumunda tanen daha yoğun olacağı için boğaz vurumu ve dilde bıraktığı tokluk hissi daha yüksek olur.

Eğer çekirdekli üzüm kullanılacaksa, üzümler püre haline getirilmemeli, ezilmemeli yada preslenmemelidir çünkü çekirdeklerin fermantasyonu aynen tahta yada talaş fermantasyonu gibi metil alkol oluşumuna sebep olabilir. Metil alkol ölümcüldür. Kuru üzümden rakı yapılırken üzümler alkol içine yatırılarak bir gün boyunca oda sıcaklığında dinlendirilmelidir. Böylece üzüm tanelerinin içine etil alkol girişi sağlanabilir. Bir günün sonunda kg ağırlığı kadar su ilave edilerek bir gün daha dinlendirilmelidir. Kuru üzümden rakı yapılırken üzümler yıkanmamalıdır çünkü yıkama işlemi üzüm tanesinin üzerindeki doğal mayaların kaybolmasına sebep olabilir. Alkole yatırılan üzümler alkolle şiştikten ve suyla harmanlandıktan sonra hacmen miktarlarına göre %65 oranında fermentasyon kabına alınmalı ve %35 oranında etil alkol eklenip maya ilave edilerek hava teması kesilmelidir. Hava kilidi takıldıktan sonra fermantasyon başlatılmadır. 15 günlük fermantasyon sonrasında suma önce sifonlanmalı daha sonrada distile edilmelidir. Distilasyon sonrasında elde edilen etil alkol anasonlanarak rakı yapılmalıdır.

Evde Rakı Yapımı Tehlikeli mi ?

Evde rakı yapımı tehlikeli mi sorusunun cevabı; eğer yanlış alkol ve yanlış anason kullanılarak yapılırsa evet, evde rakı yapımı son derece tehlikelidir. Yanlış alkol ve yanlış anasonun detayları;

Yanlış Alkol

Rakı yaparken kullanılması gereken tek alkol türü etil alkoldür. Etil alkol dışında kullanılan alkollerle rakı yapılması durumunda ölüme sonuçlanabilir. Örneğin metil alkol kullanılarak yapılan rakılar içilirse körlük, iç organların iflası ve ölümle sonuçlanır. Ayrıca kullanılacak olan etil alkol en az iki defa distile edilmelidir. Tek distile etil alkollerin içinde, fermantasyon aşamasında etil alkol dışında oluşan asitler, alkoller, amino asitler, yağ asitleri, esterler ve aldehitler bulunur. Bu oluşumlara yan ürünler denir. Yan ürünlerin etil alkolden ayrılabilmesi için tek distile etil alkolün ikinci defa distile edilmesi gerekir. İkinci defa distile edilen etil alkoller yan ürünlerden büyük ölçüde arındırıldığı için gıdai alkole dönüşür.

Yanlış Anason

Rakı yapımında kullanılması gereken anason türü; distile doğal anason aromasıdır. Distile doğal anason aroması dışında rakı yapımında kullanılan saf anason yağları, yapay anason aromaları, doğala özdeş anason aromaları ve rakı kiti olarak tanımlanan aroma türevleri kullanılarak yapılan rakılar sağlık açısından büyük riskler oluşturur. Yanlış anason kullanılarak yapılan rakılar, alerji, nörolojik hastalıklar, obezite, nefes darlığı ve solunuma bağlı hastalıklar, cilt problemleri, deri hastalıkları, dış derinin deformasyonu, B12 rezervlerinin tükenmesi, anemi, yorgunluk, düzensiz kalp atışı, kalp damar sertliğini ve tıkanıklığı gibi hastalıklara neden olur.

Evde Rakı Yapımı Kaynar Su veya Sıcak Su ile

Rakı yaparken kaynar su yada sıcak su kullanılmaz. Suyun kaynama noktası 100 derecedir, etil alkolün kaynama noktası 78 derecedir. 78 derecede kaynayan etil alkolün üzerine 100 derecelik bir ısı uygulanması durumunda alkol buharlaşarak havaya karışır. Yapılan rakının içindeki alkol değeri düşer. Alkol değeri düşen rakı hem beyazlamaz hem de rakının standart alkol değeri olan %45 vol alkol değerinin altına düşer.

Sıcak su yada kaynar su kullanarak rakı yapılmasının mantığı temelde 68 derecede kaynayan metil alkolü ayrıştırmaktır ancak bu işlem ayrımsal damıtma işlemi olmadığı için hem etil alkolün hemde metil alkolün sadece bir miktar kayba uğramasına sebep olur. Alkolün oluşum aşamasında yani fermantasyon sürecinde etil alkol dışında oluşan yan ürünlerin etil alkolden ayrıştırılması için kaynar suyun yada sıcak suyun herhangi bir fonksiyonu yoktur. Fermantasyon sürecinde etil alkol dışında oluşan yan ürünlerin etil alkolden ayrıştırılabilmesi için ayrımsal damıtma işlemi yapılmalıdır.

Evde Rakı Yapımı İçin Anason

Rakı yaparken kullanılan en kritik ikinci malzeme anasondur. Anason, rakının karakteristik aromasını, tadını ve kendine özgü kokusunu verir. Rakı yapımına uygun olan iki tür anason vardır. Birincisi tane anason tohumudur, ikincisi tane anasondan gıdaya uygun üretilmiş olan yağıdır. 

Tane Anason

Tohum formunda tanecikli yapıya sahiptir. Alkol içinde bekletilerek önce yumuşatılır sonrasında alkolle birlikte distile edilerek içindeki yağın alkolle tam olarak homojen karışımı sağlanır. Alkolle birlikte distle edilen anasonun içindeki yağ etil alkole geçer. Bu yöntem geleneksel rakı üretim yönteminin aşamalarından biridir.

Evde Rakı Yapımı Anason Yağı

Rakı yapımında kullanılan ikinci anason türüyse rakılık anason yağı yani rakı yapımı için geliştirilmiş doğal distile anason aromasıdır. Ülkemizde rakı yapımı amacıyla kullanılan yağların çoğu Asya ülkelerinden ithal edilen yıldız anason yağlarıdır. Yıldız anasondan elde edilen yağlar rakı yapımına uygun değildir. Bu tür yağlar tıbbi ve esansiyel amaçlı üretilen yağlardır, gıda kullanımına uygun yağlar değildir yani yiyecek ve içeceklerde kullanılamazlar. Yıldız anason yağlarıyla rakı yapılması durumunda rakıda acı tat olur. Acı tadı örtülemek için şeker ve gliserin gibi tatlar eklenmesi gerekir.

Rakı yapımına uygun olan anasonlar kullanılarak yapılan rakılara şeker ve gliserin gibi tatlar eklenmesine gerek yoktur. Rakı yapımına uygun olan tek anason yağı türü doğal distile anason aromasıdır. Doğal distile anason yağlarının rakı yapımında kullanım miktarları yıldız anason yağlarının kullanım miktarlarından daha düşüktür. Rakılık anason hakkında detaylı bilgiyi ANASON YAĞI başlıklı yazıda bulabilirsiniz.

Esansiyel Anason Yağı ile Rakı Yapımı

Tane anasondan distilasyon yöntemiyle çıkarılmış olsa bile bu tür yağlar gıda kullanımına uygun değildir. Bu tür yağlarda aynen yıldız anasonlarda olduğu gibi tıbbi ve esansiyel amaçlı üretilmiş yağlardır. Kullanım dozajları doğal distile anason aromalarından daha yüksektir ve yıldız anason yağlarında olduğu gibi şeker ve gliserin ilave edilerek acı tatlarının örtülenmesi gerekir. Gıdaya uygun yani yiyecek ve içeceklerde kullanılabilen anason yağıları tane anasonun farklı işlemlerden sonra distile edilmesiyle elde edilir. Tane anasonların direk olarak buharlaştırma yöntemiyle distile edilmesi sonrasında elde edilen yağlarda rakı yapımına uygun yağlar değildir. Tane anasonların distilasyon öncesinde bir dizi işlemden geçmesi gerekir.

Evde Rakı Yapımı Gliserin

Evde yapılan rakılarda kullanılan anason yağları gıdaya uygun olmadığında acı tada sahip olurlar. Acı tadın yanında anasonda olması gereken şekerli tada da sahip olamazlar. Hem acılığı azaltmak hemde anasona özgü şekerli tadın eksikliğini gidermek için şeker türevleri kullanılır. Evde rakı yapımı gliserin bu aşamada kullanılır. Gliserin şeker türevlerinden biridir, alkol ve suda kolaylıkla çözünür. Kullanılacak gliserinin bitkisel kökenli gliserin olması gerekir. Rakı yapımı için özel olarak üretilmiş anason yağları yani saf doğal anason aromaları kullanılarak yapılan rakılara ayrıca gliserin eklenmesine gerek yoktur. Saf doğal anason aromaları şekerden on (10) kat daha tatlı olduğu için yapılan rakılara ayrıca şeker yada gliserin ilave edilmesine gerek yoktur.

Evde Rakı Yapımı Metil Alkol

Rakı yapımında metil alkol kullanılırsa rakıyı içenler kör olur, iç organ yetmezliği sorunları yaşar yada direk olarak ölür. Etil alkol şekerin maya ile işlenmesi sonucunda oluşurken metil alkol odun ve tahta talaşı gibi malzemelerin maya ile işlenmesiyle oluşur. Metil alkol gıda ürünlerinde yani yiyecek ve içeceklerde kullanılmaz. Kullanım alanları daha çok sanayi üretimi ve hijyen gibi alanlardır. Evde rakı yapımı metil alkol kullanılması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

50 ml metil alkol 80 kg lık bir yetişkinin zehirlenmesi için yerlidir. Üzüm, erik, incir ve benzeri meyvelerin fermantasyonunda çekirdeklerinde ve saplarındaki odun parçalarından dolayı etil alkolün yanında metil alkol de oluşur. Oluşan metil alkolün ayrılması için distilasyon işlemi gereklidir. Sıcak yada kaynar su, havalandırma veya aktif karbon filtre işlemi metil alkolü ayrıştıramaz.

Evde Üzümden Rakı Yapımı

Şeker içeren tüm meyveler fermente edilerek alkol elde edilebilir. Üzümden evde rakı yapmak için öncelikle üzümler ezilir. Şekerli su ilave edilerek maişe hazırlanır. Hazırlanan maişenin içine maya eklenir ve fermantasyon süreci başlatılır. Fermantasyon süreci bittikten sonra maişe süzülür. Süzülen maişe distile edilerek oluşan etil alkol ayrılır. Elde edilen etil alkol üzümün aromasını içinde bulundurur. Üzüm aromalı etil alkol önce anasonlanır daha sonra seyreltilerek hacmen %45 alkol seviyesine getirilir. Böylece evde üzümden rakı yapım işlemi tamamlanır. Üzümden rakı yapamayanlar yani hazır etil alkolden rakı yapanlar, yaptıkları rakının içine üzüm suyu yada üzüm aroması ekleyerek üzüm rakısı tadına yakın tatlar elde edebilirler.

Evde Rakı Yapımı Üzüm Suyu

Üzüm ve anason rakının karakteristik aromasını ve kokusunu yansıtır. Etil alkolden yapılan rakılarda genellikle sadece anasonun aroması (tadı) ve kokusu bulunur. Yapılan rakıyı tat ve koku açısından geliştirmek için üzüm suyu eklenebilir. Kullanılacak olan üzüm suyu seyreltme suyla karıştırılarak etil alkole eklenmelidir aksi takdirde yapılan rakı bulanık olur, flu bir görünüm alır.

Evde Rakı Yapımı Üzüm Aroması

Üzüm suyu kullanarak rakı yapımı görüntü ve tat açısından çok verimli değildir. Rakının içine üzüm tadı eklenmek istendiğinde üzüm suyu yerine üzüm aroması kullanılması gerekir. Üzüm aroması daha düşük miktarlarda kullanıldığı için yapılan rakıya eklendiğinde hacmen bir artışa ve alkol/su oranında herhangi bir değişime sebep olmaz. Aynı zamanda üzüm aroması kullanılarak yapılan rakıların görüntülerinde herhangi bir değişim görülmez, berrak görünüm muhafaza edilir.

Üzüm aromaları tercihe bağlı olarak farklı seçenektedirler. Yaş üzüm aroması, kuru üzüm aroması, kırmızı üzüm aroması, siyah üzüm aroması gibi seçenekleri bulunur. Üzüm aromalarında farklı tat seçenekleri olduğu gibi farklı konsantrasyon seçenekleri de bulunur. Bir (1) litre rakı için 0,5 ml - 1 ml - 5 ml - 10 ml gibi seçenekleri vardır. En ileri konsantrasyona sahip olanlar yani en az kullanılanlar en iyi üzüm aromalarıdır. Aynı etki, 0,5 ml kullanımla elde edilebildiği gibi 10 ml kullanımla da elde edilebilir. Bu aromalar yapay yani sentetik yapıya sahip oldukları için en az kullanılanlar (yüksek konsantrasyona sahip olanlar) tercih edilmelidir.

Evde Rakı Yapımı Püf Noktaları

Teoride rakı yapımı çok basit gibi görünse de kendi içinde birçok püf noktası vardır. Kullanılacak malzemelerin özellikleri, karışımın sıralaması, dinlendirme, şişeleme ve muhafaza koşulları temel püf noktalarıdır.

Kullanılan Malzemelerin Özellikleri

Rakı yapımında kullanılan temel malzemeler etil alkol, anason ve sudur. Etil alkol en az iki defa distile edilerek gıdai alkol sınıfına geçmiş etil alkol olmalıdır. Kullanılacak olan anason doğal saf anason aroması olmalıdır. Son bileşen olan suyun distile edilerek damıtılmış ve dinlendirilmiş olması gerekir.

Rakı yapımı için gerekli malzemeler tam olarak hazırlanmış olsa bile muhakkak aynı ortamda bir gün bekletildikten sonra karışım yapılmalıdır. Böylece kullanılacak olan tüm bileşenlerin ısıları eşit olacaktır ve homojen karışım daha kolay sağlanacaktır.

Karışımın Sıralaması

Rakı yapımının en önemli püf noktalarından biride karışımın sıralamasıdır. Anason yağı sonuçta bir yağ türüdür ve suda çözünmez. Anason yağı suya eklenirse suya eklenmiş zeytinyağı gibi suyla karışmaz ve suda çözünmez. Alkol ve su karışımına yani %45 vol alkol içine eklenen anason yağıda tam olarak çözünmez. Rakı yapımında sıralama temelde iki aşamalıdır;

Birinci Aşama

%96 lık etil alkol içine anason yağı eklenmeli ve çalkalanarak tamamen çözünmesi sağlanmalıdır.

İkinci Aşama

Alkol + anason karışımına su ilave edilerek seyreltilmelidir.

Sırlamaya uyulmazsa anason çözünmez. Beyazlamayan, anason tadı ve kokusu olmayan bir rakı elde edilir. Böyle bir durumda beyazlamayan rakı ağzı kapalı bir bidona alınır. Sıcak su dolu bir leğen içine koyulur. İç ısısı yükseltilir ve aralıksız bir dakika kadar çalkalanarak bileşenlerin homojen karışımı sağlanır.

Dinlendirme

Dinlendirme aşaması rakının olgunlaşması için en kritik püf noktadır. Fabrikada üretilen endüstriyel rakılar otuz (30) gün bakır kazanlarda dinlendirilir. Evde yapılan rakıların genelde bakır kazanlarda otuz (30) gün, hava teması kesilmiş olarak dinlendirilmeleri çok mümkün değildir. Ev yapımı rakılarda dinlendirme işlemi cam damacanalarda yapılmalı ve dinlendirme süresi boyunca cam damacanalardaki  rakının içine oksitlenmemiş bakır levhalar, bakır parçalar veya bakır borular atılarak dinlendirme işlemi yapılmalıdır. Dinlendirme işlemi oda sıcaklığında yani 19 - 22 derece aralığında, ışık almayan bir ortamda ve hava teması kesilerek yapılmalıdır.

Şişeleme

Şişeleme en fazla bir (1) litrelik şişeler halinde yapılmalıdır. Bir (1) litrelik şişenin üzerinde bir dolum yapılması durumunda rakı, her kadeh doldurulduğunda havayla temas eder. Rakının içeriğinde uçucu anason ve uçucu etil alkol olduğu için sık ve sürekli hava temasından dolayı hem alkol hem de anason uçar ve her ikisinde de kayıp yaşanır. Bir (1) litrelik şişenin üzerinde bir dolumu tek seferde tüketilemezse bir sonraki içimde rakı karakteristik özelliklerinin bir kısmını kaybeder.

Şişeleme için kullanılan şişelerin kılavuz kapaklı, üstte contalı ve hava temasını tam olarak kesen şişeler olması gerekir. Eğer bu şekilde şişe mevcut değilse mantar kapak tercih edilmelidir. Mantar kullanılması durumunda plastik yada muadil mantar yerine mantar ağacından üretilmiş şarap mantarı kullanılmalıdır.

Muhafaza Koşulları

Şişelenen rakılar mahzen ortamında muhafaza edilmelidir. Dondurucu, buzdolabı veya altı (6) derecenin altında ısıya maruz kalacağı ortamlarda muhafaza edilmemelidir. Eğer altı (6) derecenin altında muhafaza edilirse anason kristalleşerek karışımdan ayrılır. Rakının içindeki anason, pullanmış görünümle yüzeyde yada dipte birikebilir.

Evde Rakı Yapımı İçin Damıtma - İmbik ve Distilasyon Sınıflandırması

Evde rakı yapımı için damıtma kesinlikle gereklidir. İster hazır etil alkol kullanılsın ister suma kurularak alkol elde edilsin, her iki koşulda da damıtma bilinçli ve bileşenlerin kaynama noktalarına göre sıralı yapılarak sınıflandırılmalıdır. Sınıflandırma kademeleri; metil alkol (metanol) ayrıştırma, baş, göbek ve kuyruk sıralamasına göre yapılmalıdır. 

Metil Alkol (metanol) Ayrıştırma - Birinci Kademe

Damıtma işlemi başladığında kaynatma kazanı 68 dereceye kadar geldiğinde yoğuşmayla beraber 68 derece ile 77 derece arasında gelen sıvı varsa bu metil alkol demektir. Metil alkol içilmemelidir, içilmesi durumunda ölümcül sonuçlara sebep olur. 77,9 dereceye kadar yapılan bu işlem ilk kademe damıtma işlemidir. Bu işleme metil alkol (metanol) ayrıştırma işlemi denir.

Baş Alkolü Alma - İkinci Kademe

Baş alkolü alma işlemi ikinci aşama alkol ayırma işlemidir. Etil alkol 78 derecede kaynamaya başlar, yoğuşmanın başladığı 78 derece ile bir derece üzerine çıktığı yani 79 dereceye kadar olan aralıkta baş alkol çıkar. En kıymetli etil alkoldür ve altınbaş rakısı bu alkolden yapılır. Son derece dikkatli ve titiz çalışılarak elde edilmesi gereken alkol türüdür. Çıkan sıvıya çok dikkat edilmelidir. 79 derecede gelen alkolle kesinlikle karıştırılmamalıdır. 79 Dereceden itibaren gelen alkol göbek alkolüdür.

Göbek Alkolü Alma - Üçüncü Kademe

Göbek alkolü 79 dereceden itibaren gelen alkolüdür. Göbek rakısı yapımında kullanılan alkoldür. İçimi son derece yumuşaktır. Üçüncü distilasyon yapılması durumunda boğaz vurumu en düşük olan alkol sınıfındadır. Göbek alkolü patron tankı olarak anılan rakılarda kullanılır.

Kuyruk Alkolü Alma - Dördüncü Kademe

Kuyruk alkolü 80 derece ile 97 derece arasında çıkan alkoldür. Son kademe ve kalitesi en düşük olan alkol türüdür. Genellikle rakı yapımında kullanılmaz ve tekrar distile edilmek için muhafaza edilir yada kolonya ve dezenfektan yapımı için kullanılır. Gıdada yani yiyecek ve içeceklerde kullanılmasında herhangi bir mahsur yoktur ancak kaliteli bir rakı yapımı için uygun değildir.

Karma Distilasyon

Herhangi bir ayrım yapılmadan elde edilen tüm alkolün aynı hazneye alınması işlemidir. Karma distilasyon genellikle ikiden fazla distilasyon yapılması durumlarında tercih edilen bir yöntemdir. Üç distile - dört distile - beş distile alkollerde son ayrıştırma yapılana kadar karma distilasyon yapılır. Son distilasyonda kademelere göre ayrıştırma yapılır.

Evde Rakı Yapımı Alkol Damıtma İmbiği - Distilasyon Cihazı (ünitesi)

Evde rakı yapan herkes muhakkak alkol damıtma imbiği yani distilasyon cihazı (ünitesi) kullanmalıdır. Bu ünite iki hayati fonksiyona sahiptir. Birincisi metil alkol riskini ortadan kaldırmak ikincisi etil alkolü gıdai alkole çevirmektir. İster, alkol fermantasyonla ev imkanlarında üretilsin isterse tek distile tıbbi veya evsel kullanım amaçlı etil alkol kullanılarak rakı yapılsın, her iki durumda da söz konusu alkol tek distiledir. Bu durum hem metil alkol riskini barındırır hem de fermantasyon sürecinde oluşan yan ürünlerin rakıda ihtiva etmesine sebep olur. Bu makalenin önceki bölümlerinde bu konu zaten birkaç defa vurgulandı. Alkol damıtma imbiği yani distilasyon cihazı (ünitesi) evinde rakı yapan tüm bireysel kullanıcılar için gerekliliği tartışılmaz bir gereçtir. Bu konuda daha detaylı bilgi için DAMITMA CİHAZI başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz. 

Alkol damıtma imbiği yani distilasyon cihazı (ünitesi) farklı şekillerde edinilebilir ve birkaç farklı türü ve türevi vardır. Her bir tür ve türev cihaz maddi imkanlar, kullanım kolaylığı ve muhafaza şekline göre tercih edilebilir. Alkol damıtma imbiği yani distilasyon cihazı (ünitesi), düdüklü tencereden yapılabilir, süt kazanından yapılabilir, hazır elektrikli versiyonları mevcuttur veya proje bazlı olarak özel üretim yapılabilir. Çeşitlilik ve seçenekler imkanlarla doğru orantılı olarak değişiklik gösterebilir.

Düdüklü Tencerede Alkol Damıtma İmbiği Distilasyon Cihazı (ünitesi)

Evde rakı yapımına yeni başlayanlar için en uygun seçenek düdüklü tencereden alkol damıtma imbiği yani distilasyon cihazı (ünitesi) yapmaktır çünkü evde rakı yapımı kişisel bir uğraştır ve hobiler kademeli olarak ilerlemelidir. Düdüklü tencereden alkol damıtma imbiği yani distilasyon cihazı (ünitesi) yapmak hem düşük maliyetli hem de hobinin ilerlememesi durumunda vazgeçilmesi kolay bir seçenektir.

Süt Kazanından Alkol Damıtma İmbiği Distilasyon Cihazı (ünitesi)

Düdüklü tencereden alkol damıtma imbiği yani distilasyon cihazı (ünitesi) yapanların ikinci adımda tercih ettikleri sistemdir. Detaylandırıldığında hem hava hem de su soğutmalı sistemler kullanılabilir. Genellikle otuz (30) litre ile elli (50) litre arasında hacme sahip olanlar tercih edilir. Bu aralığın altında ve üstünde seçenekleri mevcuttur. Genellikle maişe kurup etil alkolünü kendi üreten üst düzey profesyonellerin tercihidir. Damıtma süresi on (10) saate kadar çıkabilir. Sınıflandırma yaparak alkolün ayrıştırılmasında en verimli sistemdir. Maliyeti en yüksek olan seçenektir.

Hazır Elektrikli Su Distile Cihazları - Elektrikli Alkol Damıtma İmbiği Distilasyon Cihazı (ünitesi)

En pratik alkol damıtma imbiği yani distilasyon cihazı (ünitesi) elektrikli olanlardır. Hazneleri 4 ile 6 litre arasındadır. Hazır etil alkol kullananlar için en pratik seçenektir. Muhafaza edilmesi ve kullanımı çok kolay olsa da alkolün sınıflandırılması dikkat ve ihtimam gerektirir.

Tüm alkol damıtma imbikleri yani distilasyon cihazları (üniteleri) zaman, para ve muhafaza koşullarına göre değişiklik gösterdiği için doğru seçenek kişisel imkanlara göre değişiklik gösterir. Hobi olarak evde kendi rakısını yapanlar kendi imkanları doğrultusunda muhakkak bir tane alkol damıtma imbiği yani distilasyon cihazı (ünitesi) edinmelidir.

Evde Rakı Yapımı Karbon Filtre

Aktif karbon bir kömür türevidir. Birçok farklı alanda filtreleme amaçlı kullanılabilir. Rakı yapımında kullanılan alkolün içindeki istenmeyen kokuları azaltmak için alkol aktif karbondan geçirilir. Bu işlme aktif karbon filtre işlemi denir. Bu konuda daha detaylı bilgi için AKTİF KARBON FİLTRE başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz. 

Evde rakı yapımında kullanılan alkollerin fermantasyon sürecinde etil alkol dışında yan ürünler ürettiği, bu yazının önceki bölümlerinde yer alıyor. Yan ürünler sadece alkolün direk olarak tüketilmesine engel olmadığı gibi istenmeyen kokularında alkol içinde bulunmasına sebep olur. İstenmeyen kokuların alkolden arındırılmasına yada en azından azaltılmasına yardımcı olan işlem aktif karbon filtre işlemidir.

Aktif karbon filtre oldukça basit ve pratik bir şekilde yapılabilir. Huni içine filtre kahve kağıdı yerleştirip içine silindirik aktif karbonların koyulmasıyla aktif karbon filtre yapılmış olur. Aktif karbon filtreden geçirilen alkol filtrelenmiş olur. Bu işlem sonrasında alkoldeki yan ürünler ayrıştırılamaz ama yan ürünlerin kokuları azaltılmış olur.

Aktif Karbon Filtre Hakkında Yanlış Bilinenler

Aktif karbon filtreden geçirilen alkol tamamen saflaştırılmış olmaz. Saflaştırma için distilasyon gereklidir ve birden fazla distilason işlemi uygulanmalıdır. Aktif karbon filtre hakkında bilinen en büyük yanlış aktif karbon filtrenin saflaştırma işlemi yaptığıdır. Aktif karbon filtre distilasyon yani damıtma işlemi değildir. Etil alkolün içindeki yan ürünleri ayrıştırmaz yani metil alkolü ayırmaz, aldehitleri çıkarmaz, asitleri arındırmaz. Sadece kokularını azaltır.

Aktif karbon filtre alkolün içimini yumuşatmaz. Aktif karbon filtre işlemi esnasında alkol havayla uzun süre temas ettiği için uçar yani alkol kayba uğrar. Her aktif karbon filtre işleminde yaklaşık olarak %2'lik alkol kaybı yaşanır. Elde edilen nihai alkolün, rakı yapımında kullanılırken %96 vol alkol olarak hesaplanması durumunda alkol / su oranı değişiklik göstereceği için yani karışımdaki su miktarı daha yüksek ve alkol miktarı daha düşük olacağı için kolay içimli bir rakı ortaya çıkar. Kolay içimli rakının alametifarikası düşük alkol yüksek su yerine aktif karbona atfedilmesi durumunda hata yapılmış olur.

Evde Orijinal Gerçek Rakı Yapımı - En Güzel ve Lezzetli Rakı Yapımı

Evde orijinal gerçek rakı yapımı en güzel ve lezzetli rakı yapımı konusu, evde rakı yapanların verdiği emeğin karşılığında elde etmek istedikleri sonuçtur yani beklentileridir. Bu sonucun elde edilmesi için yapılması gerekenler; alkolün maişe kurarak sumadan üretilmesi, saf ve doğal anason aroması kullanılması, doğru şekilde dinlendirilmesi, doğru şekilde şişelenmesi ve doğru şekilde muhafaza edilmesidir.

Alkolün Maişe Kurarak Sumadan Üretilmesi

Evde orijinal gerçek rakı yapımı yani en güzel ve lezzetli rakı yapımı için hazır etil alkol kullanılmaz. Etil alkol sumadan maişe kurularak üretilir. Suma kurulurken %35 etil alkol ve %65 üzüm şırası karışımından yapılır ve bu karışım mayalanarak fermente edilir. Sonrasında distile edilerek karışımdaki etil alkol ayrıştırılır. Ayrıştırılan etil alkol üç defa daha distile edilir ve her distilasyonda baş kısmı alınır. Alınan baş kısımları tekrar distile edilerek başkaymak kısmı ayrılır.

Anasonlama

Başkaymak alkol içine, tane anasondan distile edilerek üretilen saf doğal anason aroması eklenip çalkalanır. Anasonun alkol içinde homojen çözünmesi sağlanır. Seyreltme suyu eklenmeden bir gün dinlendirilir.

Seyreltme

Seyreltme için damıtılmış yani distile su kullanılır. Distile suyun içinde kireç, katı madde, tuz veya suyun içinde bulunan, dildeki tat reseptörlerini tıkayacak farklı bir bileşen bulunmaz. Seyreltme işlemi bu suyla yapılmalıdır. Seyreltme genellikle hacmen %45 vol alkol seviyesine kadar yapılır ancak kişisel tercihe göre bu oran %50 ye kadar çıkabilir.

Dinlendirme

Seyreltilen rakı cam damacana içinde bakır parçalarıyla beraber otuz (30) gün dinlendirilir. Eğer hava temasının %100 kesilebileceği bakır muhafaza kabı varsa direk olarak bu kabın içinde aynı sürede dinlendirilir.

Aromalandırma

Otuz (30) gün sonunda içime hazır olan rakı kuru üzüm aroması öncelikli olmak üzere yaş üzüm, damla sakızı, hindistancevizi gibi tercihe bağlı tatlarla aromalandırılır ve bir hafta daha oda sıcaklığında hava teması kesilmiş olarak ve ışık almayan bir ortamda dinlendirilir.

Evde orijinal gerçek rakı yapımı en güzel ve lezzetli rakı yapımı tarifi bu şekildedir. Bu yazıyı okuyan ve tüm adımları uygulayan herkese afiyet olsun. 

Bir sonraki yazı: Evde Viski Yapımı - Tüm Detaylarıyla Videolu Evde Viski Yapımı

Post a Comment

Yorumunuzda küfür, hakaret, ırkçılık, kişisel tercihlere tenkit, reklam ve kötü niyet olup olmadığı kontrol edildikten sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski