Evde viski yapımı için en az iki distile etil alkol, damıtılmış su ve konsantre viski kiti kullanılır. En az iki distile 420 mililitre %96 etil alkol ile 580 mililitre damıtılmış su karıştırılarak bir (1) litre nihai ürün elde edilir. Bir (1) litre nihai ürün içine 2 ml konsantre viski kiti eklenerek çalkalanır, bu işlem sonunda bir (1) litre viski yapılmış olur. Bu tarif evde en basit, pratik, kolay ve hızlı viski yapımı tarifi, yolu ve yöntemidir.

Evde Viski Yapımı

Evde Viski Yapımı Youtube Video

Videoda temel seviye viski yapımı hakkında bilgiler bulunuyor. Evde viski yapımı hakkında yazının devamında bulunan detaylara tam olarak hakim olmadan viski yapımına geçilmemelidir. Evde viski yapımı teoride basit, hızlı, pratik gibi görünse de kendi içinde birçok detay, risk ve püf noktası barındırır.Evde Viski Yapımı Malzemeleri

Evde viski yaparken kullanılacak olan malzemeler öncelikle etil alkolün ev koşullarında üretilmesine veya hazır etil kullanılarak viski yapılmasına göre değişiklik gösterir. İkinci olarak viskinin aromalandırılması işlemi için hazır viski kiti kullanılması yada meşede olgunlaştırılmasına göre değişiklik gösterir.

Alkolün Ev Koşullarında Üretilmesi Durumunda Gerekli Malzemeler

 • Şeker
 • Su
 • Maya
 • Fermantasyon ünitesi
 • Hava kilidi
 • İdeal fermantasyon koşulları
 • Distilasyon ünitesi
 • Konsantre Viski Kiti
 • Kitsiz viski yapılacaksa meşe cipsi veya parçaları
 • 700 - 800 aralığında hidrometre (alkolmetre)
 • Sarf malzemeler (enjektör, şişe, beher, ölçü aletleri v.s.)

Alkolün Hazır Olarak Tedarik Edilmesi Durumunda Gerekli Malzemeler

 • Etil alkol
 • Su
 • Konsantre Viski Kiti
 • Kitsiz viski yapılacaksa meşe cipsi veya parçaları
 • Sarf malzemeler (enjektör, şişe, beher, ölçü aletleri v.s.)

Evde viski Yapımı Ölçüleri Oranları Miktarı

Evde viski yapımında etil alkol kullanım miktarına bağlı olarak farklı ölçü, oran ve miktarlar bulunur. Uygulanacak olan ölçüler, oran ve miktarlar nihai üründe yani viskideki hedeflenen alkol değerine ve elde edilmek istenen nihai ürünün miktarına göre değişiklik gösterebilir. En çok bilinen viski yapımı ölçüsü %96 vol 1 litre alkole göre yapılan hesaplama ölçüsüdür. Aşağıdaki tabloda litrelik etil alkol ve katlarına göre viski yapımı ölçüleri, oranı ve miktarları bulunuyor.


Alkol MiktarıViskinin Hedef Alkol DeğeriKonsantre Viski Kiti MiktarıSu MiktarıElde Edilen Viski Miktarı
1 litre %96 Etil Alkol%405 ml1.400 ml2.400 ml
2 litre %96 Etil Alkol%4010 ml2.800 ml4.800 ml
3 litre %96 Etil Alkol%4015 ml4.200 ml7.200 ml
4 litre %96 Etil Alkol%4020 ml5.600 ml9.600 ml
5 litre %96 Etil Alkol%4025 ml7.000 ml12.000 ml
Evde Viski Yapımı Ölçüleri Oranları Miktarları


Evde Viski Yapımı Yasak mı Yasal mı ?

Ülkemiz yasalarına göre evde viski yapımının suç sayılabilmesi için ticari maksatlı üretim düzeneği kurulmuş olması ve kişisel kullanım miktarının üzerinde üretim yapılıyor olması gerekir. Kişisel kullanım miktarı fermente içkilerde yıllık 350 litre olarak belirlenmiştir (kaynak: 4733 sayılı TAPDK kanunu).

4733 sayılı TAPDK kanununa göre kişisel tüketim amaçlı olarak yıllık 350 litre fermente içki yapmak ve bulundurmak yasaldır. Bu miktarın üzerinde alkollü içecek yapmak ve bulundurmak ticari maksatlı olarak değerlendirildiği için yasa dışıdır. Fermente edilen yani maişe kurularak üretilen alkolün distile edilerek distile alkol yani etil alkol üretmek yasal değildir. Hazır alınan etil alkolün tekrar distile edilerek gıdai alkole dönüştürülmesi ve bu işlemde elde edilen alkol miktarının kişisel kullanım miktarının altında olması durumunda kapsam dışı olarak değerlendirilebilir.

Evde Viski Yapımı Etil Alkol

Evde viski yapımı için kullanılabilecek tek alkol türü etil alkoldür. Viski yapımı için kullanılan etil alkol iki farklı yoldan temin edilebilir. İlk yol etil alkolün hazır olarak temin edilmesidir. İkinci yöntem maişe kurarak fermantasyonla oluşan alkolün distile edilerek etil alkolün üretilmesidir. Viski yapımında kullanılacak alkol hakkında detaylı bilgi edinmek için ETİL ALKOL başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz.

Hazır Etil Alkol

Türkiye'de etil alkol, iki farklı kategoride kullanılmak üzere üretilip satılmaktadırlar. İlki evsel kullanım amaçlı olanlar ikincisi tıbbi amaçlı olan etil alkollerdir. Evsel kullanım amaçlı olan etil alkollere denatonyum benzoat eklenerek içilmesi önlenmiştir. Tıbbi kullanım amaçlı olan etil alkollerdeyse denatonyum benzoat olmadığı için içilebilirler ancak tek distile oldukları için gıdai değildirler. Hazır etil alkollerin gıdada kullanılabilmesi için en az bir defa daha distile edilerek fermantasyon sürecinde oluşan yan ürünlerin azaltılması gerekir.

Evde Viski Yapımı İçin Damıtma Yaparak Alkol Elde Edilmesi

Hazır etil alkol yerine ev koşullarında etil alkolün üretilmesi mümkündür. Etil alkolün oluşumu için öncelikle maişe kurularak fermantasyonla alkol oluşumu sağlanır. Oluşan alkol distile edilerek maişenin içinden ayrıştırılır. İlk distilasyonla ayrılan alkol gıdaya uygun etil alkol değildir. Fermantasyon aşamasında maişe içinde etil alkol dışında oluşan yan ürünler bulunur. Yan ürünleri azaltmak için en az bir defa daha disitle edilmesi gerekir. Distilasyon sayısı arttıkça yan ürün miktarı azalacağı için alkolün kalitesi daha da artacaktır.

Evde Viski Yapımı İçin Damıtma İmbik ve Distilasyon Sınıflandırması

Evde viski yaparken hazır etil alkol yada imkanlar doğrultusunda evde üretilen etil alkol kullanılabilir. Her iki etil alkol seçeneğinde de etil alkol en az iki defa distile edilmiş olmalıdır. Distalsyon işlemi için imbik kullanılarak damıtma yapılmalıdır. Distilasyon işleminin iki hayati işlevi vardır. İlki ve en önemli olanı metil alkolü ayırmaktır. İkinci işleviyse etil alkolün gıdai alkole dönüşmesidir.

Distilasyon işlemi yapılırken, alkol sınıflandırılarak ayrılır. Sınıflandırma yani ayrıştırma işlemi alkolün içindeki bileşenlerin kaynama noktalarına göre yapılmalıdır. Sınıflandırma kademeleri; metil alkol (metanol) ayrıştırma, baş, göbek ve kuyruk sıralamasına göre yapılmalıdır. Bu sınıflandırma tüm alkollü içeceklerde kullanılan etil alkoller için aynı şekilde yapılmalıdır.

Metil Alkol (metanol) Ayrıştırma - Birinci Kademe

Damıtma işlemi başladığında kaynatma kazanı 68 dereceye kadar geldiğinde yoğuşmayla beraber 68 derece ile 77 derece arasında gelen sıvı varsa bu metil alkol demektir. Metil alkol içilmemelidir, içilmesi durumunda ölümcül sonuçlara sebep olur. 77,9 dereceye kadar yapılan bu işlem ilk kademe damıtma işlemidir. Bu işleme metil alkol (metanol) ayrıştırma işlemi denir.

Baş Alkolü Alma - İkinci Kademe

Baş alkolü alma işlemi ikinci aşama alkol ayırma işlemidir. Etil alkol 78 derecede kaynamaya başlar, yoğuşmanın başladığı 78 derece ile bir derece üzerine çıktığı yani 79 dereceye kadar olan aralıkta baş alkol çıkar. En kıymetli etil alkoldür. Son derece dikkatli ve titiz çalışılarak elde edilmesi gereken alkol türüdür. Çıkan sıvıya çok dikkat edilmelidir. 79 derecede gelen alkolle kesinlikle karıştırılmamalıdır. 79 Dereceden itibaren gelen alkol göbek alkolüdür.

Göbek Alkolü Alma - Üçüncü Kademe

Göbek alkolü 79 dereceden itibaren gelen alkolüdür. Göbek rakısı yapımında kullanılan alkoldür. İçimi son derece yumuşaktır. Üçüncü distilasyon yapılması durumunda boğaz vurumu en düşük olan alkol sınıfındadır. Göbek alkolü patron tankı olarak anılan rakılarda kullanılır.

Kuyruk Alkolü Alma - Dördüncü Kademe

Kuyruk alkolü 80 derece ile 97 derece arasında çıkan alkoldür. Son kademe ve kalitesi en düşük olan alkol türüdür. Genellikle rakı yapımında kullanılmaz ve tekrar distile edilmek için muhafaza edilir yada kolonya ve dezenfektan yapımı için kullanılır. Gıdada yani yiyecek ve içeceklerde kullanılmasında herhangi bir mahsur yoktur ancak kaliteli bir rakı yapımı için uygun değildir.

Karma Distilasyon

Herhangi bir ayrım yapılmadan elde edilen tüm alkolün aynı hazneye alınması işlemidir. Karma distilasyon genellikle ikiden fazla distilasyon yapılması durumlarında tercih edilen bir yöntemdir. Üç distile - dört distile - beş distile alkollerde son ayrıştırma yapılana kadar karma distilasyon yapılır. Son distilasyonda kademelere göre ayrıştırma yapılır.

Etil alkol distilasyonu, damıtma cihazı çeşitleri ve kullanımı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için DAMITMA CİHAZI başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz. 

Evde Viski Yapımı Karbon Filtre

Karbon filtre tüm alkollü içkilerde kullanılan etil alkolün geçirilmesi gereken filtre türüdür. Viski yapımında kullanılan etil alkoller muhakkak aktif karbon filtreden geçirilmelidir. Alkol üretiminde, fermantasyon aşamasında etil alkol dışında oluşan yan ürünlerin kokularını azaltmak için aktif karbon filtre işlemi uygulanır. Aktif karbon filtre işleminden en yüksek verim damıtma esnasında çıkan alkolün aynı anda aktif karbonla temasıyla alınır. ikinci, üçüncü yada dördüncü distilasyon yapılması durumunda yoğuşma işlemiyle sıvı forma dönen alkol direk olarak aktif karbon filtreyle temas ederse içinde bulunan yan ürünlerin kokularının ayrışması daha fazla olur.

Distile edilmeden kullanılan hazır etil alkollerde aktif karbon filtreden geçirilmelidir. Hazır etil alkoller tek distile olduğu için yan ürünlerden gelen koku rahatsız edicidir. Rahatsız edici kokuları azaltmak için muhakkak aktif karbon filtre işlemi uygulanmalıdır. Aktif karbon filtre işlemi distilasyon işlemi değildir. Fermantasyon sırasında etil alkol dışında oluşan ve yan ürün olarak tabir edilen asitler, alkoller, amino asitler, yağ asitleri, esterler ve aldehitler aktif karbon filtre işlemi yapılarak etil alkolden ayrılamaz. Aktif karbon filtre işlemi sadece yan ürünlerin kokularını azaltır. Aktif karbon filtre konusunda daha detaylı bilgi edinmek için AKTİF KARBON FİLTRE başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz. 

Evde Viski Yapımı Kaynar Su veya Sıcak Su ile

Evde viski yapımında kullanılacak olan suyun kaynar su olması yada sıcak su olması etil alkol kaybına sebep olur. Etil alkolün kaynama noktası 78 derecedir. 78 derecede kaynayan bir sıvıya 100 derecelik ısı uygulanması durumunda toplam karışım 78 derecenin altına gelene kadar etil alkol buharlaşarak havaya karışır. Toplam karışımın içindeki etil alkol miktarı düşer. Viski yaparken sıcak su veya kaynar su ile seyreltme yapılmamalıdır.

Evde Viski Yapımı Tehlikeli mi ?

Yanlış alkol ve yanlış viski kiti kullanılarak evde yapılan viskiler tehlikelidir.

Yanlış Alkol Tehlikesi

Yanlış malzemeler ve yanlış uygulamalarla evde yapılan viskiler ölümcül tehlikeye sahiptirler. Özellikle yanlış alkol yani etil alkol dışında kullanılan alkollerin tehlikesi çok büyüktür. Örneğin metil alkol kullanılarak viski yapılması durumunda körlük, iç organların iflas etmesi ve ölüm gibi tehlikeler söz konusudur.

Yanlış Viski Kiti Tehlikesi

Evde viski yapımının ikinci büyük tehlikesi yasal olarak gıda kullanımına uygun olmayan viski kitleri kullanarak viski yapılmasıdır. Viski yapımında kullanılan viski kitleri ileri konsantrasyona sahip olmalıdır. Kullanım miktarları en düşük olan viski kiti en iyi viski kitidir. 1 litre alkol ve 1,4 litre su karışımına yani 2,4 litre %40 vol bitmiş ürüne 5 ml kullanılan viski kitleri olduğu gibi aynı miktar bitmiş ürün için 20 ml - 50 ml - 100 ml - 250 ml gibi miktarlarda kullanılan viski kitleri de vardır. Viski kitleri sentetik yapıda oldukları için viskinin içinde olabildiği kadar az miktarda bulunmalıdır. Viski kitleri, gıda kodesine göre gıda aroması ve gıda katkısı kategorisindedir. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkıları yönetmeliğine göre kullanım dozajları belirlenmiştir. Konsantre viski kitleri kullanım miktarı olarak bu standardı karşılar. Viski kiti konusunda daha detaylı bilgi edinmek için VİSKİ KİTİ başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz. 

Evde Viski Yapımı Maliyeti

Evde viski yapımı maliyeti, viski yapımında kullanılan malzemelerin fiyatlarında bağlı olarak değişiklik gösterir. Viski yapımında kullanan bileşenler genellikle ithal oldukları için döviz kuru farkından etkilenirler. 2024 yılı itibariyle 1 litre viskinin evde yapım maliyeti 100 TL civarındadır. Bu rakam 2022 yılı başında 30 TL civarındaydı.

Evde viski Yapımı Püf Noktaları

Evde viski yapımı etil alkolün suyla seyreltilmesi sonrasında viski kiti eklenerek karıştırılması olarak özetlenebilir. Kısaca özetlendiğinde evde viski yapımı pratik, kolay, basit ve hızlı bir işlem gibi görünse de kendi içinde bir çok detay ve püf noktası vardır.

Kullanılan Malzemelerin Özellikleri

Viski yapımında kullanılan üç temel bileşen vardır. Bunlar etil alkol, su ve viski kitidir. Etil alkol en az iki ditile gıdai etil alkol olmadır. Kullanılacak su kaliteli, temiz ve imkanlar dahilindeyse damıtılmış olmalıdır. Kullanılacak viski kiti, gıda kodeksi gıda katkıları yönetmeliğinde belirlenmiş konsantrasyonda olmalıdır. Tüm malzemeler gerekli koşulları sağlamalı ve karışım yapılmadan önce aynı ortamda bir gün bekletilerek ısılarının eşitlenmesi sağlanmalıdır. İdeal ısıları oda sıcaklığında olmalıdır.

Karışımın Sıralaması

Evde viski yapımında en önemli püf noktalarından biride karışım yapılırken izlenmesi gereken sıralamadır. Konsantre viski kitleri suda çözünen yapıdadır, %96 vol alkolde çözünmez. Konsantre viski kitleri ya seyreltme suyunda çözülüp en son alkol ilave edilmelidir yada alkol + su karışımına en son eklenmelidir. En yaygın uygulama şekli alkol + su karışımına viski kiti eklenmesidir. Karışım işlemi temelde iki aşamadır.

Birinci Aşama

Alkol ve su karıştırılarak seyreltme işlemi yapılır. Yapılan seyreltme işlemiyle alkol değeri genellikle %40 seviyesine indirilir. Tercihe bağlı olarak bu alkol değeri arttırılıp azaltılabilir.

İkinci Aşama

Alkol + su karışımına yani seyreltilerek alkol değeri düşürülen karışıma viski kiti eklenerek çalkalanır. İşlem sonunda viski direk olarak tüketilmez ve dinlendirmeye alınır.

Dinlendirme

Viski kiti kullanılarak evde yapılan viskiler en az bir hafta oda sıcaklığında, ışık almayan bir ortamda ve hava teması kesilerek dinlendirilmelidir. Dinlendirme süresinde viskinin tadını zenginleştirmek için meşe parçaları, meyve aromaları veya aromatik tat verecek farklı bileşenler eklenebilir.

Şişeleme

Evde yapılan viskiler en fazla bir litrelik mantar tıpalı şişlere yapılmalıdır. Eğer mantar tıpalı şişe kullanılmayacaksa hava temasının tamamen kesecek şişeler kullanılmalıdır.

Muhafaza Koşulları

Dinlendirme aşamasında olduğu gibi şişelenen viskilerde oda sıcaklığında, ışık almayan bir ortamda ve hava teması kesilerek muhafaza edilmelidir. Eğer mantar tıpalı şişe kullanıldıysa viskinin mantar tıpaya temas edecek şekilde yatık muhafaza edilmesi gerekir. Böylece mantardan gelen aroma viskiye nüfus edebilir ve viskinin harmanı zenginleşir.

Ev Yapımı Viski Bozulur mu?

Doğru malzemeler kullanılarak viskiler hava teması kesilerek ışık almayan bir ortamda ve oda sıcaklığında muhafaza edilirse bozulmaz. Viski gibi yıllanmak üzere tasarlanmış içkileri bozulabilmesi için uzun süre havayla temas etmesi gerekir. Ağzı açık şekilde bekletilen viskiler uzun süre havayla temas edecekleri için yüksek oranda alkol kaybı yaşar ve bozulur.

Ev Yapımı Viski Bekleme Süresi

Ev yapımı viskilerin demlenme süreleri vardır. Demlenme süreleri kullanılan malzeme ve viskinin yapım şekline göre değişiklik gösterir. Viski kiti kullanılarak yapılan viskilerin demlenme için bekleme süresi bir hafta kadarken viski kiti kullanmadan yapılan viskiler yani kitsiz viski yapımı olarak bilinen meşe cipsi kullanılarak viski yapılması durumunda ev yapımı viski bekleme süresi bir ay ile üç yıl arasında değişiklik gösterir.

Evde Ballı Viski Yapımı

Ballı viskiler genellikle amerikan türü burbon viskilerdir. Burbon viskilerin temel özelliği mısırdan üretilen etil alkol kullanılmasıdır. Bal, aroma karakteristiği olarak son derece güçlü ve baskın bir yapıya sahiptir. Bir litre viski için üç gram civarında yani bir çay kaşığından daha az kullanılmalıdır. Bal ilavesi dinlendirme aşamasından önce ve kit ilavesinden sonra yapılmalıdır.

Evde Chivas Viski Yapımı

Evde Chivas viski yapımı için harman yapılması gerekir. Chivas, İskoç Harman türü bir viskidir. İskoç, malt ve single malt viski kitlerinin harmanlanmasıyla chivas tadına yakın viski yapılabilir. Evde chivas viski yapımı için mısır yada şeker pancarı melasından üretilmiş etil alkoller yerine tahıldan üretilmiş etil alkol kullanılmalıdır. 

Evde Doğal Viski Yapımı

Evde doğal viski yapımı için hazır etil alkol ve viski kiti kullanılmamalıdır. Etil alkol, maişe kurularak fermente edilmeli ve sonrasında en az iki defa distile edilerek üretilmelidir. Üretilen etil alkolün içine, tercihe bağlı olarak kavrulmuş veya kavrulmamış meşe parçaları koyularak dinlendirmeye alınmalıdır. Dinlendirme işlemi otuz gün ile üç yıl arasında olmalıdır. Dinlendirme süresi sonunda alkol değeri ölçülmeli ve su ilave edilerek seyreltilmelidir. Seyreltme suyunun temiz, kaliteli ve imkanlar dahilindeyse distle su olması viskinin kalitesini arttırır. Bu malzemeler ve sıralama uygulanarak evde doğal viski yapımı tamamlanabilir. Doğal viski yapımı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Whisky Production: Distillation and Manufacturing Process başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz.

Evde Jack Daniels Viski Yapımı

Jack Daniels amerikan türü burbon viski sınıfındadır. Evde Jack Daniels viski yapımı için kullanılacak etil alkolün mısırdan üretilmiş olması gerekir çünkü burbon viskiler genellikle mısır kökenli etil alkolden yapılır. Jack Daniels viskinin üretiminde kritik nokta distilasyon, karbon filtre ve meşe fıçıya alınma işleminin aynı anda yapılmasıdır. Damıtmadan çıkan sıcak alkol aynı anda aktif karbon fitreden geçer ve direk olarak demlenmenin yapılacağı dinlendirme fıçısına alınır. Dinlendirme ve demlenme süresi sonunda alkol değeri ölçülen viski seyreltilerek şişelenir. Bu işlemlerin sonunda evde Jack Daniels viski yapımı tamamlanır.

Çeşitlerine Göre Evde Viski Yapımı

Yazının önceki bölümlerinde de yer aldığı üzere evde viski yapımı hem viski kiti ile hem de kitsiz olarak yapılabilir. Bu bölüm, viski kiti kullanılarak en pratik şekilde ana viski türlerinin evde nasıl yapılacağını içeriyor. Viski türleri hakkında daha detaylı edinmek için VİSKİ ÇEŞİTLERİ yazısını okuyabilirsiniz. 

İrlanda Viski Yapımı

İrlanda viskileri az aromalı, yüksek alkollü, oda sıcaklığında içilen çok sert viskilerdir. İskoç viskileriyle, ticari amaçlı rekabet için yumuşatılmış, uluslararası platformlarda en çok bilinen versiyonlarından biri Jameson markalı viskidir. Temel viski tanımına en çok uyum sağlayan viski türü İrlanda viskisidir. Evde İrlanda viskisi yapımının en kolay, hızlı, pratik ve ekonomik yolu, en az iki disitle bir (1) litre etil alkole 1,4 litre damıtılmış su ekleyip 5 ml virago malt 01 irlanda viski kiti aroması ekleyip çalkalamaktır. Elde edilen viski oda sıcaklığında, ağzı kapalı orak karanlık bir ortamda en az bir hafta dinlendirmelidir. Bir hafta sonunda gerçek İrlanda viskisine en yakın viski elde edilmiş olur.

İskoç Viski Yapımı

Ülkemizde en çok bilinen viski türü iskoç türü viskilerdir. İrlanda viskilerine göre enzimsel tatlar eklenerek tat çeşitliliği arttırılabilen Britanya viski familyasına dahil viski türüdür. Evde İskoç viskisi yapımının en kolay, hızlı, pratik ve ekonomik yolu, en az iki disitle bir (1) litre etil alkole 1,4 litre damıtılmış su ekleyip 5 ml virago malt 02 İskoç viski kiti aroması ekleyip çalkalamaktır. Elde edilen viski oda sıcaklığında, ağzı kapalı orak karanlık bir ortamda en az bir hafta dinlendirmelidir. Bir hafta sonunda gerçek İskoç viskisine en yakın viski elde edilmiş olur.

Malt Viski Yapımı

Arpa maltından yapılan viski türüdür. Eğer arpa maltı dışında farklı bir malt karıştırılarak fermente edilirse elde edilen viski tam olarak malt viski tanımını yansıtmaz. Arpa maltının, maltlama işlemi esnasında çimlenmeyi durdurma ve nişastayı sabitlemek için yapılan kavurma işleminde turba kullanılması durumunda is kokusu daha da ön plana çıkar. Evde malt viski yapımının en kolay, hızlı, pratik ve ekonomik yolu, en az iki disitle bir (1) litre etil alkole 1,4 litre damıtılmış su ekleyip 5 ml virago malt 03 malt viski kiti aroması ekleyip çalkalamaktır. Elde edilen viski oda sıcaklığında, ağzı kapalı orak karanlık bir ortamda en az bir hafta dinlendirmelidir. Bir hafta sonunda gerçek malt viskisine en yakın viski elde edilmiş olur.

Single Malt Viski Yapımı

Single malt viskiler, fermantasyon aşamasında kurulan sumanın tek tür malttan edilmesi anlamına gelir. Malt viskilerle single malt viskiler arasındaki temel fark, malt viskiler sadece arpa maltı kullanılarak elde edilen alkolden üretilir ancak kullanılan arpalar farklı türlerde olabilir. Single malt viskilerdeyse malt için kullanılan malzeme hem arpa olmalıdır hem de tek çeşit arpa olmalıdır. Evde single malt viski yapımının en kolay, hızlı, pratik ve ekonomik yolu, en az iki disitle bir (1) litre etil alkole 1,4 litre damıtılmış su ekleyip 5 ml virago malt 06 malt viski kiti aroması ekleyip çalkalamaktır. Elde edilen viski oda sıcaklığında, ağzı kapalı orak karanlık bir ortamda en az bir hafta dinlendirmelidir. Bir hafta sonunda gerçek single malt viski türüne en yakın viski elde edilmiş olur.

Burbon Viski Yapımı

Burbon viskiler Amerikan türü viskilerdir. ABD'de kalite standartları belirlenerek üretilen viski türüdür. Fermantasyon aşamasında kurulan sumanın en az %51'nin mısırdan oluşması gerekir. Mısırın şekerli tat seviyesi, arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllara göre daha yüksek olduğu için burbon viskiler, İrlanda, İskoç, Malt ve Single Malt viskilere göre daha tatlıdır. Evde burbon viski yapımının en kolay, hızlı, pratik ve ekonomik yolu, en az iki disitle bir (1) litre etil alkole 1,4 litre damıtılmış su ekleyip 5 ml virago malt 04 malt viski kiti aroması ekleyip çalkalamaktır. Elde edilen viski oda sıcaklığında, ağzı kapalı orak karanlık bir ortamda en az bir hafta dinlendirmelidir. Bir hafta sonunda gerçek burbon viski türüne en yakın viski elde edilmiş olur.

Bir sonraki yazı: Evde Cin Yapımı - Tüm Detaylarıyla Videolu Evde Cin Yapımı

Post a Comment

Yorumunuzda küfür, hakaret, ırkçılık, kişisel tercihlere tenkit, reklam ve kötü niyet olup olmadığı kontrol edildikten sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski